fbpx Skip to main content
search

Dit weekend hebben in Oudoumont, in de gemeente Verlaine, 350 kandidaat-jagers een opleiding gevolgd om te slagen voor hun jachtexamen. Tijdens deze opleiding worden de verschillende veiligheidsmaatregelen aangeleerd. Daarom zijn ongelukken zo zeldzaam in ons land.

350 kandidaat-jagers werden dit weekend in Verlaine opgeleid door 45 gespecialiseerde instructeurs. Sinds 1977 organiseert de Royal Saint-Hubert Club van België deze praktische en theoretische cursussen om te slagen voor de examens van het Waalse Gewest. “Om een jager te zijn, moet je aan veel voorwaarden voldoen. Je moet belasting betalen, een strafblad uittreksel laten zien… Maar bovenal moet u een certificaat voorleggen waaruit blijkt dat u geslaagd bent voor een theorie-examen en 2 sub-examens van een praktijkexamen. Deze examens zijn zeer veeleisend op het gebied van veiligheid”, zegt Benoît Petit, voorzitter van de Royal Saint-Hubert Club van België.

Het eerste theoretische examen heeft reeds plaatsgevonden. Om te slagen moesten de kandidaten een handleiding van 250 bladzijden bestuderen om alles te weten te komen over de jacht in Wallonië. Van de 800 kandidaten werden er slechts 350 geselecteerd. Onder hen was Charlotte, uit Luik, die we volgden tijdens haar opleiding in Verlaine. Charlotte kon het advies van haar trainers goed gebruiken om haar vaardigheden tijdens een ochtend te perfectioneren.

Na het theoretische examen zal Charlotte, net als de anderen, de twee sub-examens van het praktische examen afleggen om zich bij de 18.000 jagers in Wallonië te voegen. De laatste jaren is het aantal afgegeven jachtvergunningen licht gestegen. De examens voor het verkrijgen van een jachtvergunning in Wallonië worden slechts één keer per jaar gehouden en vergen een reële investering om te slagen. Dankzij deze striktheid beperkt de sector het aantal jachtongevallen aanzienlijk, in tegenstelling tot onze Franse buren. Er zijn weinig gegevens beschikbaar, maar bij wijze van voorbeeld: tussen 2005 en 2015 heeft zich in België slechts één dodelijk ongeval voorgedaan. (P.J.)

Bekijk reportage