fbpx Skip to main content
search

We weten het allemaal en kunnen het uitgebreid nalezen bij Jacht & Gezondheid, de Vos is drager van niet één maar twee gevaarlijke overdraagbare ziektes, hondsdolheid (Rabies) en Vossenlintworm (Echinococcus).
Natuurlijk zijn wegwerphandschoenen optimaal, maar als je er geen bij hebt hierbij volgende tip om een dode vos te transporteren zonder direct contact met de ziekteverspreider.
Zoek een gevorkte stok, plaats de kop van de vos in de vork en door de vork samen te drukken knel je de kop vast en kan je de vos probleemloos transporteren.

20140119_defender-day_167

20140119_defender-day_169

16 Comments

 • Pillem Wroesmans schreef:

  Zeer goed idee!

 • Willem Proesmans schreef:

  Ja, want die beesten hier bij ons zijn allemaal hondsdol terwijl de vossenlintwormen er langs hun ogen uit kruipen.

  • Hunting schreef:

   We refereren in het artikel naar de pagina Jacht en Gezondheid. Hierin kan u de opinie lezen van een paar Geneesheren die de overdraagbaarheid en de aard van de ziektes toch als zeer gevaarlijk beschouwen. Eventueel moet u het maar eens aan uw huisarts vragen.

 • 44r schreef:

  het zou nog beter zijn mocht je de stokken zo ver krijgen dat ze dit automatisch deden met elke vos die voorbij komt…
  en dan zouden er waarschijnlijk nog te veel overblijven om de wulpen of andere grondbroeders een eerlijke overlevingskans te bieden.

 • Ward Tamzwyn schreef:

  WAT EEN GOEDE TECHNIEK ZO KRIJG IK DIE VOSSEN WEL WEG VAN MIJN KIPPEN WANT HONDSDOLHIJD IS GEVAARLIJK GRTZ WARD

 • 44r schreef:

  Je kan de kop in’t zand steken of bvb. eens kijken naar de ons omringende landen.
  En zelfs hier in de officiële voorlichtingsfolder van de overheid staat ergens dat ocharme 2 % van de vossen mogelijk drager zouden zijn van de vossenlintworm…
  maar als je weet dat er in mijn dorp jaarlijks meer dan 100 geschoten worden, komt dit plots allemaal in een gans ander daglicht te staan. Mochten de dokters meldingsplicht krijgen voor dergelijke besmetting, dan zou waarschijnlijk zelfs Willem Proesmans helemaal anders tegen dit fenomeen aankijken. Denk er aan: je hoeft helemaal niet in contact te komen met een vos om deze besmetting op te doen! En als je dan weet dat vossen ’s nachts rondlopen in sommige kinderspeeltuinen dan voel ik me gelukkig bij elke dode vos.

 • Steven schreef:

  En dat de jacht net voor een snellere verspreiding van de vossenlintworm zorgt, dat wordt maar even niet gemeld.
  Net zoals het feit dat België al meer dan 5 jaar hondsdolvrij is verklaard en dat de kans dat hondsdolheid terug de kop opsteekt alleen maar vergroot door de jacht omdat deze voor een vergroting van de mobiliteit van de vossen zorgt.
  En eveneens wordt vergeten dat ook o.a. ratten ernstige ziektes kunnen overbrengen en dat vossen uitstekende rattenvangers zijn.

 • 44r schreef:

  Steven, geloof jij nu werkelijk dat sprookje dat vossen enkel regenwormen, muizen en ratten eten of dat de jacht op enige wijze zou helpen aan een snellere verspreiding van de vossenlintworm? Kijk eens bij onze Waalse collega’s, daar zijn’t meestal grootwildjachten en wordt de vos grotendeels gespaard. Nochtans heeft men daar een veel hoger percentage met vossenlintworm besmette vossen dan hier bij ons.
  En nu uit eigen ervaring, kijk naar de konijnen. Als er weinig konijnen zijn, worden ze niet ziek. Als de dichtheid stijgt dan worden ze plots allemaal ziek. Nu ga ik op een bepaalde plaats maandelijks konijnen verdelgen, gewoon omdat ze daar een constante dreiging zijn voor schade. De jachtdruk ligt daar dus veel hoger dan in een normaal revier. Nochtans worden de konijnen daar zelden ziek en zelfs als de ziekte in de streek rondraast, komt deze toch nog weinig voor op deze terreinen.
  En de vergelijking maken tussen vossen en huisdieren gaat helemaal niet op. Voor een huisdier kies ik en wie bij mij op bezoek wil komen, moet helemaal niet verlangen dat mijn honden daarvoor buiten moeten. Vossen worden mij opgedrongen door mensen die tegen beter weten in er een symbool van maken. Mensen vergeten nogal snel, anders zou men toch nog weten dat vroeger de vos uit alle macht en met alle mogelijkheden bestreden werd. Everzwijnen trouwens ook. Nu wordt het Vlaamse land langzaam omgevormd tot een grootwildjacht en dit gaat gepaard met een grote verarming van de biodiversiteit.
  En ratten moeten zeker ook bestreden worden. Mijn pet af trouwens voor de rattenvangers van de Vlaamse gemeenschap of weet jij misschien nog ergens een plaatsje in’t wild met een muskusrat? Op een professionele manier bestreden met fuiken, klemmen, gif, kortom alles wat maar kon gebruikt worden. Niemand schreeuwt over de uitgeroeide muskusratten, maar de vos is een echt statussymbool geworden dat OVERBESCHERMD wordt. En wie zegt dat de huidige aantallen vossen een verrijking zijn voor onze natuur, is een gebrainstormde lettervreter zonder praktische kennis van onze natuur. Dergelijk standpunt kan ik begrijpen op de site van “Vossenbescherming” Vlaanderen, waar men de grondbroeder opoffert om de predatoren te aanbidden, maar op een site die “Hunting” noemt zou ik eigenlijk een meer doordacht standpunt verwachten, tenminste toch bij een bijdrage van iemand die toevallig niet verloren gelopen is.

  • Kevin schreef:

   Waarom is het Toch steeds nodig om de vos ofwel in het, fel overdreven negatieve licht van ‘jagers ‘ te zien of door de eveneens serieus overdreven emotionele bril van de ‘natuurbeschermers’. De Vos is gewoon een dier als een ander, niet meer en minder, niet beter of slechter.
   Waarom zijn jagers niet tevreden nu zij weer kunnen jagen op dit mooie dier (dat naar het schijnt een echter uitdaging vormt) en waarom zijn natuurbeschermers niet droeviger voor de grondbroeders waarvoor zij zo geijverd hebben ???
   natuur is , zeker in België , keuzes maken, we hadden ook voor de (exoot) muskusrat kunnen kiezen en niet voor de inheemse muizen die hij schade berokkende (dat hij ook de dijken beschadigde heeft zeker geholpen). Uiteraard kunnen we ook tegen de vos kiezen en hem weer uitroeien, maar willen we dat ? worden we daar echt beter van….ik denk het niet. Het zou al veel helpen als iedereen zou inzien dat het al dan niet uitroeien van de vos geen noodzaak is maar een bewuste keuze die we al dan niet kunnen nemen.
   het is treffend dat alle argumenten die hier, zowel pro als contra Vos, te lezen zijn duidelijk een onderliggende emotionele basis hebben. Bij de ene is dat ‘dierenliefde’ bij de andere angst frustratie en woede (om de één of andere rede) edoch geen enkel argument met een wetenschappelijk enigszins aanvaardbare basis.
   De Vos heeft inderdaad parasieten en kan ziekten overbrengen, net als ratten, muizen, teken, honden katten en zelfs konijnen, katten en honden. Ook mensen kunnen ziekten overbrengen (stijging van Tbc en schurft).
   Laat dus alstublieft de Vos rustig Vos zijn, en probeer van zijn aanwezigheid te genieten op welke manier dan ook.
   @ 44r: wat betreft de vergelijking tussen de konijnen en de vossen, volgens, de soms wat simpele, wetten van de ecologie: een dichtere populatie vergroot de kans op onderlinge besmetting (lijkt me logisch) Vossen zijn echter zeer territoriale dieren. Oude Vossen hebben vaak een vrij groot territorium (waarin zij alleen zich voortplanten. Door deze vossen te oogsten (te schieten) wordt het territorium vaak overgenomen door 2 of 3 jongere vossen die tevreden zijn met een kleiner territorium. Dus een grotere populatiedichtheid, dus grotere kans op besmetting (net als de konijnen dus maar omgekeerd 🙂 ).

   • Hunting schreef:

    Reactie van 44R: Kevin, slechts 1 bijkomend vraagje: waar blijven volgens jou de nieuwe nesten vossen als er geen uitval is? Die gaan waarschijnlijk allemaal mooi ter plaatse blijven en toch zeker niet uitzwermen?
    En zowel ’t konijn als de vos hebben een territorium. Zet maar eens een vreemd konijn bij in een andere konijnenburcht.
    En nee, ik wil helemaal niet de vos uitroeien. Maar als wij met de erg beperkende middelen die ons nog resten, er toch nog in slagen om in ons dorp jaarlijks meer dan 100 vossen te schieten en ik zie in de natuur meer fazanthanen dan hennen (hoewel wij nooit hennen schieten!), bijna geen wulpen meer, enz. en ik hoor van dorpsgenoten dat ze met een knuppel de vos uit ’t kippenhok moeten drijven om 11 u ’s middags, dan zeg ik dat de vos hier overbeschermd wordt en dat de biodiversiteit hierdoor sterk achteruit gaat.
    Kijk eens naar Nederland waar de vos ook overbeschermd WERD en waar je’m nu zelfs ’s nachts mag bestrijden. Hebben de Nederlanders dan andere statistieken of misschien anders vossen dan wij hier in Vlaanderen? Of misschien hebben ze daar geen muizen en regenwormen?
    Zijn dit maar gevoelsmatige argumenten of zijn ze toch gegrond?
    Kijk naar de natuurbeschermers: ze gaan hele bossen schillen omdat dit ten goede zou komen aan de inlandse bomen. En wat de fauna betreft gaan ze rovers uitzetten en bevoordelen zodat de rest van de natuur naar de filistijnen gaat. Ben jij in een stad ooit een wulp tegengekomen in een vuilbak? Dan was’t toch wel dode wulp. Feit is dat ik veel plaatsen kan opnoemen zonder wulpen en erg weinig plaatsen zonder vossen. En dat ligt niet uitsluitend aan de landbouw en zeker niet aan de jacht. En ik noem wulpen, maar dit geldt ook voor kieviten, zelfs voor fazanten…

    • Kevin schreef:

     reactie op reactie 44R: goede vraag, uiteraard gaan de jongen uitzwermen naar andere gebieden. er is zeker uitval, door ziekte, mortaliteit, ongevallen, gevechten onderling (slechts 0,5 % van de vossen wordt ouder dan 4, om een idee te krijgen van de natuurlijke uitval).
     wat je dorp betreft, waarschijnlijk hebben we hier te maken met een explosieve groei van een jonge populatie (op een plaats waar deze populatie waarschijnlijk in het verleden niet voorkwam). dit betekend dat er veel jonge geboren worden en de overlevingskans zéér groot is, dit omdat er veel voedsel voorhanden is en grote territoriums nog niet gevormd zijn. Indien het gebied ongemoeid gelaten word gaat de populatie zich stabiliseren (voornamelijk door natuurlijke mortaliteit). Deze vorm van explosieve groei van de populatie wordt in stand gehouden door de jaarlijkse (intensieve bejaging).
     in Vlaanderen is er (na stabilisering) geen enkele onnatuurlijk hoge populatiedichtheid bekend.
     Grappig weetje is dat dit dergelijke explosieve populatiegroei een eeuw geleden ook plaats vond bij… de merel. van een schuwe bosvogel groeide hij in korte tijd uit tot een algemene tuinvogel.
     een andere oorzaak kan zijn als je in een suburbaan gebied woont (voorsteden e.d) om begrijpelijke redenen (voedsel !) hier kunnen we wel spreken van een permanente hoge populatiedichtheid (net als bij alle opportunisten daar: ook zwerf-honden en katten)
     In Nederland hebben ze nochtans ook gemerkt dat intensieve bejaging van de Vos geen enkele zin heeft, ik ken echter te weinig van de situatie daar.
     Bedoelde je dat de vos uitgezet is door “natuurbeschermers” ? 🙂
     De rede dat je veel plaatsen kan opnoemen zonder wulpen en weinig zonder Vossen is deels te wijten aan het feit dat we veel biotopen creëren die geschikt zijn voor vossen en maar erg weinig voor wulpen. Hiervoor moeten we eerder met een beschuldigende blik naar het slechte/of het ontbreken van deftig natuurbeleid in België kijken. Anderzijds zijn er zeer weinig klachten vanuit de natuurbehoudssector komen hieromtrent (als we het bestaan van een groot vossencomplot uitsluiten…wil dat toch iets zeggen ? )
     ik denk dat het niet enkel aan de landbouw of enkel aan de jacht of enkel aan bebouwing of aan de vos ligt….maar eerder aan allen samen, het is dan ook niet eerlijk om enkel de (eventueel) laatste druppel de schuld te geven.
     Hoewel ik ook denk dat de biodiversiteit snel achteruitgaat is het volgens mij zeer kort door de bocht om de vos hier de schuld van te geven.
     ik snap eigenlijk niet goed wat je bedoeld met ‘overbeschermd’, zonder echt zeer intensieve professionele verdelging (dus niet de inefficiënte plezierjacht) is het onmogelijk om de vossenpopulatie kunstmatig laag te houden.En naar de tijden van gif en klemmen wil niemand terug lijkt me. Het natuurbeleid aanpassen aan de aanwezigheid van de vos en daarin zoeken naar een zeker “evenwicht” is volgens mij de enige oplossing. Uiteraard kan hierin ook plaats zijn voor de jacht, zodra ook zij de vos leren zien als een verrijking voor de jacht. het is allemaal gewoon een kwestie van perceptie.

 • 44r schreef:

  “overbeschermd”: kijk eens naar de reactie van een Duitse jager wanneer je hem uitlegt hoe wij hier de vos mogen bejagen…
  “gif en klemmen”: die tijd is al terug! Of misschien beter: “gif en stroppen”. Pak eerst de mens zijn vuurwapens af, wat denk je dat die doet wanneer een vos dagelijks zijn kippen komt halen? Sinds vorig jaar zijn de mogelijkheden tot optreden door een jager iets vergroot, met uitzondering van bvb. Limburg. Vraag maar eens na wie daar de vos mag verdelgen/bestrijden.
  En als er geen legale uitweg geboden wordt, zoekt de mens nog steeds een oplossing, al is het dan een illegale. Ik kom bvb. met mijn hond nooit in de buurt van waar een melding gekend is van vossenschade!
  En ’t feit dat vossen zich al richten op vuilbakken, kippenhokken en zelfs de steden bevolken is toch een duidelijke aanwijzing dat de populatie veel te groot is?
  En wat te denken van vossen met een duidelijk kortere kop dan normaal? Of vossen die op een husky lijken, zelfs lange haar hebben? Zouden die echt ontstaan zijn op een natuurlijke wijze?
  En door ze te schieten groeien ze sneller aan??? Dat geldt dan alleen voor de vos, want bvb. bij patrijzen, fazanten en hazen zie ik dit helemaal niet opgaan… bij reewild kan je nog een beetje sturen waar je ergens in de groeicurve zit, tenminste als je ’s nachts niet te veel hulp krijgt. Want de crisis geeft automatisch ook een opflakkering van stroperij, goed georganiseerde stroperij zelfs.
  Dus naast de vos die de grondbroeders kort houdt, krijg je al een tijdje de marter die de beestjes ook nog uit de bomen haalt en wat er dan nog rest wordt grotendeels meegenomen door stropers, want die krijgen carte-blanche van’t moment dat de zon ondergaat.
  Laat morgen de jagers toe om ook ’s nachts met een wapen op de hoogzit te komen en de uitdaging voor een stroper ligt plots een stuk moeilijker… en de jager krijgt de kans om de vos te schieten wanneer ‘m actief is (net zoals men voor de everzwijnen al wel een toelating kan krijgen, tenminste toch voor 5 dagen voor en na volle maan).
  Door steeds maar te verbieden worden enkel de mensen die zich aan de wet houden gefnuikt.
  Nog een schoolvoorbeeld: de houtsnep. Er is geen enkele wetenschappelijke basis om de jacht hierop in Vlaanderen te verbieden. De invloed van de jacht op de populatie van de houtsnip is van geen tel, dus ze mag overal in Europa geschoten worden behalve in Vlaanderen. Het lijkt dus duidelijk op gewoon een potje pesten. Gevolg: nogal wat Vlaamse jagers schieten de houtsnip als ze de kans krijgen en dit is een menselijke reactie. Zou het voor iedereen en alles niet veel beter zijn om de houtsnip bvb. terug te openen van 15 november tot 15 december? Dan was dat gevoel van pesten weer verdwenen en wordt hoogstwaarschijnlijk de snep gedurende de rest van ’t jaar geschoond.
  Enfin, we gaan hier wel ver, maar ’t kan toch nog altijd gevat worden onder de noemer “Hunting tips” 🙂

  • Kevin schreef:

   niettegenstaande is het een interessante discussie.
   Ik vind het vreemd dat je steeds vertrekt vanuit het standpunt dat er een probleem is met de vos…terwijl al het objectief wetenschappelijk onderzoek aantoont dat niet niet het geval is, de dichtheid van onze vossenpopulaties is niet groter dan eender waar in het buitenland !
   Wel is de dichtheid van vuilnisbakken, kippenhokken en bevolkte gebieden groter dan in het buitenland.
   vreemdsoortige vossen ? dat is een fabeltje vrees ik, kruisingen vos-hond zijn genetisch onmogelijk, noch heb ik weet van betrouwbare melding daarvan
   Dat mensen naar illegalen middelen grijpen is deels de verantwoordelijkheid van de negatieve propaganda die vanuit de jachtlobby verspreid wordt. Door een vijandbeeld en een fictief probleem te creëren lijkt het voor mensen dat het wel oké is om alles te gebruiken om dit te bestrijden (verstandig om met je hond daar weg te blijven, ben ook 2 honden verloren toen er nog kwistig met gif gevulde wortels tegen de muskusratten werden verspreid).
   inderdaad ‘snoei is bloei ‘ is typisch voor vossen, niet te vergelijken met ander wild (in Amerika heeft men jaren geprobeerd om de coyote te verdelgen, bleek onmogelijk ).
   Het schieten van vossen ’s nachts is geen prioriteit omdat het niets zou uitmaken op beheersvlak dan. Kijk naar de everzwijnen…jacht blijkt zinloos om de populatie te verkleinen.
   De natuur in België nu eenmaal een kleine taart die onder verschillende groepen verdeelt hoort te worden, elke groep heeft daar zijn lobby voor. Soms wint de ene en komen er wetten die de andere ‘pesterij ‘ noemen en soms wint de andere met hetzelfde gevolg. De jachtlobby heeft het geluk dat zij enkele hoge pieten hebben en dat er veel geld in omgaat ( vooral in de Ardennen).
   als je wilt ik heb digitaal nog een zeer interessant artikel staan over de Vos in Vlaanderen (auteur Koen Van Den Berge).

 • Kevin schreef:

  even aanscherpen: ik zeg niet dat jacht zinloos is om populaties te beheren, slechts dat het niet altijd de beste oplossing is voor alle populaties.
  ook duurzaam beheer kan hiervoor zorgen.
  🙂 alweer een hunting tip ?

 • 44r schreef:

  Ik vrees dat die Koen Van Den Berge op meer dan 1 punt de bal misslaat. Beweert hij nog steeds dat de vos alleen regenwormen en muizen eet? Hij is voor mij geen referentie meer. Voor mij heeft ’t meer waarde wanneer ik zie welke veiligheidsprocedures er worden voorgeschreven door ’t FAVV voor de jaarlijkse inzameling van vossenkadavers. Of de reacties van heel wat burgemeesters die ’t beu zijn om gemiddeld 3 à 4 meldingen per week te krijgen van vossenschade. Of de achteruitgang van alle grondbroeders die ik zelf kan vaststellen. Of de ganse ommezwaai in Nederland. Of de manier waarop in Duitsland met dergelijke dingen wordt omgegaan. En ik ben overtuigd dat hier ook het tij wel zal keren en hopelijk voor het te laat is. Want naast ’t everzwijn, de vos en de steenmarter is de marterhond nu ook al aan’t oprukken. En hier en daar beginnen al subsidiejagers met een vereniging om de wolf te verwelkomen. Weet wel dat hoe verder de slinger naar links uitwijkt, hoe verder ‘m aansluitend naar rechts gaat zwaaien. Want iedereen claimt zijn stukje Vlaanderen en ’t wordt hoog tijd dat zij die dit alles helpen betalen ook hun stuk toegewezen krijgen.
  Een vereniging die in zijn statuten vermeldt anti-jacht te zijn, kan toch niet bekwaam zijn om de natuur te beheren? Naast flora is er ook fauna! Ik ken hier persoonlijk een echte groene, niet-jager, wel gedurende jaren conservator van een bekend natuurgebied, die ooit veroordeeld werd omdat ‘m de kat van de buren had dood geschoten. Beheren wil wel voor een stukje zeggen “beheersen”, maar er is wel degelijk een onderscheid. Dat beheersen is slechts een onderdeeltje van ’t beheren.
  En ik ken de aantallen niet van buiten van wanneer men mag beweren dat er een overpopulatie is, maar als ’t afschot van vossen al 1 stuk per 100 ha benadert (of soms zelfs overtreft) en men heeft daarnaast nog talrijke klachten over schade + duidelijke vermindering van grondbroeders en zelfs reekitsen die door de vos geslagen worden, dan zeg ik dat er een duidelijke overpopulatie is.
  En die illegale middelen worden zeker niet gepromoot vanuit de jagerij. Maar iemand die schade heeft en hulp zoekt, wordt graag geholpen. En wanneer men dan moet antwoorden dat wij als jager door de wet verhinderd worden om in te grijpen en dat we bij de minste misstap zowel jachtverlof als wapenvergunningen kwijt zijn, wat denk je dat dan het gevolg is?
  Ik geef een ander voorbeeld: vroeger stond op de rand van elke wei een deel eikenbomen. Als de boer dan ergens een wei moest afmaken, dan zaagde hij een paar eiken om, kliefde ze en hij had mooie palen om zijn wei af te spannen. Maar de eik krijgt een opwaardering tot bijna heilige boom. Wat is nu het gevolg? Voor die eikenstruik de leeftijd van boom benadert, krijgt ie toevallig wat sproeimiddel over zijn bladeren en de grote eikenbomen zien vlak naast hun stam een zware tractor passeren, die met een zwaar mes vakkundig de wortels zo dicht mogelijk bij de stam, doorsnijdt. Als de boom het daaropvolgende jaar niet kapot gaat, waait ‘m een van de volgende jaren wel om. Geef de mensen/boeren de regels en mogelijkheden om een eik te oogsten en men doet ook moeite om de soort in stand te houden. Geef die boom een beschermde status en men voelt dit als grove inmenging. En gezien we van oudsher een onderdrukt volkje zijn, wordt elke inmenging op een eigen manier tegengewerkt.
  Actie en reactie. Maar spijtig is het blijkbaar ontzettend moeilijk om oordeelkundig hier een evenwicht in te vinden.
  En ik beweer ook niet dat er in onze natuur geen plaats is voor de vos. Ik zie hier liever een vos rondlopen dan een verwilderde kat. Maar er zijn grenzen en als de legale mogelijkheden niet voldoende zijn om die grenzen te beveiligen, dan gebeuren er andere zaken en wordt iedereen een stuk fanatieker.

Laat een reactie achter