fbpx Skip to main content
search

Ondanks bittere weerstand van natuurbeschermers gaat het Finse model van wolvenbeheer een nieuwe ronde in. Het voorziet ook uitdrukkelijk in de verordening voor slechts 25 wolvenpakken.

Finland bereidt een nieuwe verordening voor de wolvenpopulatie voor. Het ministerie van Landbouw in Helsinki heeft een werkgroep opgericht om de huidige populatie te bepalen en een gunstige staat van instandhouding voor het roofdier te bepalen.

Als dit de analyse zoals gepland in het komende jaar heeft afgerond en een gunstige staat van instandhouding voor de soort heeft bevestigd, is volgens de beoordeling van minister van Landbouw Jari Leppä voldaan aan de wettelijke vereisten voor de regulering van de wolvenpopulatie. In de winter van 2021/22 kon dan, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, de “jacht op de wolven” beginnen.

Het Finse model van wolvenbeheer voorziet uitdrukkelijk in regulering. In het verleden stuitten dergelijke pogingen echter vaak op bittere weerstand van dierenrechtenactivisten of waren ze wettelijk verboden. Volgens deskundigen zou een “gezonde” wolvenpopulatie in Finland ongeveer 25 roedels moeten bevatten.

Ter vergelijking: in Duitsland, dat slechts ongeveer 20.000 km2 groter is dan Finland, maar veel dichter bevolkt, wordt de huidige populatie door het Federaal Agentschap voor Natuurbehoud (BfN) opgegeven als 128 wolvenpakken, 35 paren en tien solitaire dieren. De Duitse Jachtvereniging (DJV) schat de totale populatie op ongeveer 1.800 dieren en gaat ervan uit dat de populatie elk jaar met 30% zal groeien.

In Zweden is de wolvenpopulatie al gereguleerd. Volgens enquêtes van de verantwoordelijke autoriteiten leven er in totaal 365 wolven. 300 individuele dieren en 30 pakken worden als een gunstige staat van bewaring beschouwd, zodat nu weer vergunningen voor de jacht op de “overtollige” dieren worden afgegeven.

Ondertussen dringt de Finse Boerenvereniging (MTK) aan op haast. Naar de mening van de voorzitter van het MTK-netwerk van Finse schapenhouders, Tapio Rintala, moeten de voorwaarden van de “voorraadjacht” nu worden verduidelijkt en niet nadat de analyse van de werkgroep is afgerond. Hij raadt ook aan om individuele dieren neer te schieten in plaats van hele roedels te doden. Dit zou sociaal gemakkelijker over te brengen zijn en zou de verlegenheid van de roedelleden vergroten, legde Rintala uit.