fbpx Skip to main content
search

De Federale Overheid oordeelde dat het wegens Covid-19 nog steeds onvoldoende veilig is voor de kandidaten om nog vòor de zomer van 2020 het examen te organiseren.

Het examen wordt om die reden uitgesteld tot nader order. Wij zullen uiteraard niet nalaten u ten gepaste tijde te verwittigen in verband met de exacte datum & uur, dit via mail.