fbpx Skip to main content
search

Duitse jachtvereniging positioneert zich ten opzichte van de wolf

11 mei 2022 (DJV) Berlijn

In een actueel position paper roept de Duitse Jachtvereniging (DJV) op om de wolf tijdig op te nemen in de federale jachtwet om uniforme landelijke voorschriften te ontwikkelen voor de toekomstige omgang met de wolf. Algemene jacht is daarom niet mogelijk, aangezien de grote carnivoor nog steeds strikt wordt beschermd door de Habitatrichtlijn.

In Brandenburg, Nedersaksen, Saksen, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Saksen-Anhalt heeft de wolf in hoog tempo nieuwe leefgebieden ontsloten. De wolf maakt deel uit van de inheemse fauna. Duitsland heeft een internationale verplichting om het te beschermen (inclusief de Habitatrichtlijn, bijlagen II en IV).

Volgens het Federaal Agentschap voor Natuurbehoud bestond de wolvenpopulatie in het monitoringjaar 2020/21 (1 mei – 30 april) uit 157 roedels, 27 paren en 19 territoriale individuen. Volgens deze gegevens wonen de meeste roedels in Brandenburg (49), gevolgd door Nedersaksen (35) en Saksen (29) (BfN 2021). De bevolking neemt al jaren exponentieel toe. De jaarlijkse groei ligt rond de 30 procent, met grote regionale verschillen (Reinhardt et al. 2021). Er zijn gemiddeld acht dieren per wolvenroedel in heel Europa. Volgens schattingen van DJV leven er in de vroege zomer van 2022 in totaal zo’n 2.000 wolven in Duitsland. Naast de monitoringnormen pleit de DJV voor de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde populatiemodellen om het aantal wolven dat in Duitsland leeft realistisch en snel weer te geven.

Lees het volledige artikel HIER

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.

Proefles