fbpx Skip to main content
search
JachtbelangenJachtopleiding

Demain La Chasse

By juni 29, 2012No Comments

Vandaag nog een recensie van het seminarie “Demain La Chasse”. Met hieronder een zeer interessant project van een ongewone speler binnen de Jachtwereld.
Elia is in België de beheerder van het transportnet van Electriciteit. Vooral dan de Hoogspanningslijnen en transformatorunits zijn hun werkterrein.

Hoogspanningslijnen

Vooral de vrije terreinen, eigendom van Elia, zijn hier van belang: grond onder de hoogspanningspylonen, stroken onder de hoogspanningslijnen, terreinen rond de cabines. Het project, in het kader van Europese project Life+, worden omgevormd tot eilanden van biodiversiteit, en dit samen met de landbouwers, jagers en WBE’s.
U kent ze wel de eenzame pylonen midden een veld. De boer kan er niets mee doen wegens onbereikbaar, en nu worden de grond eronder ingezaaid als bloemveldje, met kruidenmengsels of grondbedekkers. Als dusdanig vormen ze vluchteilanden voor grondbroeders en andere vogels en insecten.

Herinirichting hoogspanningslijnen

Grootste project is de herinrichting van de ruimte onder de hoogspanningslijnen. Nu wordt hier over de volledige veiligheidsbreedte van 50 de begroeiing kort gehouden (complete ontbossing met mulchmaaiers). Dit om overslag tussen de geleiders en de aarde te verhinderen. Hier wordt 130 km (over de volledige breedte van 50 meter) herbeken om dienst te doen als ecologische corridor: aanleg veengebieden, aanplanten van struiken en lage bomen, weiland voor grazers.
De terreinen rond de cabines, nu onderhouden en gemaaid bijna zoals golfterreinen, zijn het laatste aandachtspunt binnen Elia Life+. Hier wordt gezorgd voor een (meidoorn)haag als biotoop voor akkervogels. Tevens verbetert dit het uitzicht op de installaties. De haag wordt de eerste jaren niet gesnoeid, waardoor de haag in de breedte kan uitgroeien en zo een ideale schuil- en nestplaats vormt. Verder wordt de beschikbare oppervlakte gebruikt voor de wildgroei van hoge grassen en kruiden, als een soort Winterschuur voor eventueel haar- en vederwild.
Kleinere projecten bestaan verder nog uit het installeren van nestkasten voor de Torenvalk op de hoogspanningsmasten, plaatsen van bakens op de lijnen om draadslachtoffers te vermijden.

"Vrije" ruimte op bovenste terrein

Laat een reactie achter