fbpx Skip to main content
search

Voor het voorkomen van dierlijke maaislachtoffers worden vaak ‘wildredders’ ingezet. In het kader van de Vlaamse steun voor niet-productieve investeringen zullen deze voortaan voor de volle 100 % worden gesubsidieerd.

Eerder bleek uit een antwoord van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) aan Vlaams parlementslid Sofie Joosen (N-VA) dat verdere sensibilisering van landbouwers zeker kan bijdragen aan het verminderen van het aantal slachtoffers bij het maaien. Hiervoor worden vaak ‘wilredders’ ingezet.

Er was intussen ook een overleg tussen het Agentschap Natuur en Bos en het Departement Landbouw & Visserij. Beide administraties gaan na welke sensibiliserende initiatieven op Vlaams niveau kunnen worden genomen. “Met de subsidiemaatregel ‘steun voor niet-productieve investeringen’ voorzie ik dat wildredders aan 100 % worden gesubsidieerd”, antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Akkervogels en grauwe kiekendief

Bij de opmaak en de implementatie van de soortenbeschermingsplannen ‘Akkervogels’ en ‘Grauwe Kiekendief’ is al op constructieve manier overlegd tussen de beide administraties en de belanghebbenden. “Dit resulteerde onder andere in verschillende voorstellen van optimalisatie, omkadering van en advisering aan landbouwers, aangepaste landbouwtechnieken waaronder maaimethodes, gebruik van wildredders en het testen van het gebruik van drones. Een aantal van deze voorstellen zijn al verder uitgewerkt: zo werd het faunavriendelijk maaien opgenomen in de ‘module Rundvee, grasland en andere voedergewassen’ van de praktijkgids Landbouw en Natuur.”

De landbouwers worden eveneens door de sectororganisaties en de praktijkcentra gesensibiliseerd. Zo nam Inagro in het voorjaar van 2020 in de nieuwsbrief een link op naar de maaifolder ‘Maaien zonder slachtoffers doe je zo’ De sectororganisaties hebben samen met de Hooibeekhoeve en de Sint-Hubertusvereniging een folder gemaakt en verspreid rond faunavriendelijk maaien”, besluit minister Hilde Crevits.

 Lieven Vancoillie

Bron : https://www.landbouwleven.be/10689/article/2021-04-20/wildredders-worden-de-toekomst-voor-100-gesubsidieerd?fbclid=IwAR2tpGV1s1HtmMeShRAHHnGaB-CBiF8CxtFylHwqto30V6QmEZDmRRaHco0