fbpx Skip to main content
search

De Waalse vice-voorzitter Willy Borsus, die voor deze zaak verantwoordelijk is, heeft een proces op gang gebracht om geen gelijkwaardigheid meer toe te kennen aan Franse jachtaktehouders. Het lage niveau van de eisen voor de Franse jachtakte-examens verklaart het wantrouwen van de Waalse autoriteiten. In Wallonië zijn er geen recente statistieken over jachtongevallen. De laatste gegevens dateren van 2015. In die tijd waren er 35 gevallen van jachtongevallen.

Op 20 februari heeft een jachtongeval in de Cantal, Frankrijk, waarbij een wandelaar om het leven is gekomen, het debat over de jacht heropend. Een 17-jarig meisje werd beschuldigd van “onvrijwillige doodslag” nadat ze was neergeschoten tijdens een jacht op wilde zwijnen. Ongevallen met de jacht worden geregistreerd door het Franse Bureau voor Biodiversiteit (OFB). In 2021 vonden in heel Frankrijk 80 ongevallen plaats, waaronder 7 met dodelijke afloop. De meeste slachtoffers waren jagers (86%).

De OFB onderscheidt 4 hoofdoorzaken van jachtongevallen: niet-naleving van de hoek van 30° waarbinnen de jager mag schieten, schieten zonder het dier te identificeren (het dier te herkennen alvorens te richten), zelfongevallen en schieten in de richting van wegen of huizen.

Slechte statistieken in Wallonië

In België zijn statistieken over jachtongevallen zeldzaam en moeilijk te vinden. De laatste cijfers die in de pers zijn gepubliceerd, dateren van 2015. De voormalige Waalse minister van Landbouw en Platteland, René Collin (cdH) verklaarde, op basis van de registers van de Royal Saint-Hubert Club, dat er 35 gevallen van jachtongevallen waren en dat in slechts 5 gevallen de oorzaak een kogelsplinter was. “Bij de meeste jachtongevallen worden jagers tijdens de jacht door een dier aangevallen. Het wild wordt bang en raakt de tracker”, verklaart Benoît Petit, voorzitter van de Royal Saint-Hubert Club van België. Dit was het geval bij 25 van de 35 in 2015 geregistreerde ongevallen. Tussen 2005 en 2015 heeft zich slechts één dodelijk ongeval voorgedaan. “We hebben geen officiële cijfers over jachtongevallen. Aangezien de jacht een sport is, zijn incidenten tijdens jachtpartijen incidenten in een privé-omgeving. De organisatoren waarschuwen dus niet noodzakelijk dat er een incident is geweest. Vaak zijn deze niet zo ernstig dat ze naar de spoedafdeling moeten. Dan is het begrip jachtongeval ruim, een jager die tijdens een jacht een enkel verstuikt, kan als een incident worden beschouwd”, vervolgt Benoît Petit. “Er is al een hele tijd geen ongeluk meer gebeurd. Dit is een situatie waar we blij mee zijn.