fbpx Skip to main content
search

Geldigverklaring van de jachtakte . Vignet niet ontvangen

Veel jagers melden dat zij hun valideringssticker voor 2021 niet hebben ontvangen en zijn terecht bezorgd, aangezien wij onze voor het lopende seizoen gevalideerde jachtvergunning bij ons moeten hebben telkens wanneer wij gaan jagen.
Ondanks onze herhaalde tussenkomsten bij minister Christophe Collignon om de procedures te versnellen van zijn administratie die belast is met de afgifte van jachtvergunningen, met name wat het kantoor van Waver betreft, zullen ook dit jaar vele jagers hun gevalideerde vergunning niet bij zich hebben, hoewel zij die bijna een maand geleden hebben aangevraagd en betaald.
Op vrijdag 1 oktober hebben wij contact opgenomen met de inspecteur-generaal van de DNF, die onmiddellijk instructies heeft gegeven aan al zijn agenten van de DNF en de UAB voor de controles die zij zouden uitvoeren.
Wij verzoeken jagers die het validatieplaatje van 2021 niet hebben ontvangen, een kopie van hun aanvraag voor dit plaatje mee te nemen, samen met een kopie van het verzekeringsbewijs, het uittreksel uit hun strafregister en de betaling van het jachtrecht.
Een goed seizoen voor iedereen.

De RSHCB