fbpx Skip to main content
search
CIC logo green

CIC

De Belgische Meetcommissie van Trofeeën , afdeling van de Internationale CIC plant een volgende meetsessie voor quotering van trofeeën op dinsdag 14 januari 2014./
Dit betreft zowel Belgische als in het buitenland geoogste trofeeën.
De januarisessie is o.a. gewijd aan de quotering van reeboktrofeeën die in het voorjaar 2013 (meestal in het buitenland) geoogst werden en waarvan de quotering geweigerd geweest is doordat de droogteperiode toen onvoldoende was. De reeboktrofeeën (en in ‘t algemeen de trofeeën van alle geweidragers) moeten inderdaad minstens 3 volle maanden na het afschot gedroogd hebben. Deze buitengewone zitting kan dus ook quoteringen verrichten van trofeeën die vóór 2012 geoogst werden.
Deze droogtijd is echter noch voor Everzwijnen-, noch voor Moeflontrofeeën van toepassing – hoewel voor deze laatste ten zeerste aanbevolen -, zodanig dat deze buitengewone wintersessie zonder onderscheid ook voor deze twee wildsoorten bedoeld is.
De junisessie is hoofdzakelijk bestemd voor trofeeën die, om ‘t even welke reden, bij gelegenheid van de jachtbalansen van de plaatselijke wildbeheereenheden, niet door de Commissie gemeten werden.
Om ten gepasten tijde gekwoteerd te worden dienen de trofeeën ten laatste tegen vrijdag 10 januari 2014 ter beschikking van de Commissie gesteld te worden. De afgifte van de trofeeën kan, tegen een betalingsbewijs, alle werkdagen tussen 9u00 en 18u00, op de zetel van de Commissie gebeuren, bij voorkeur na telefonische afspraak met de Heer Manet op nummer 081 62 64 32.
De trofeeën mogen normaal 15 dagen na de datum van de kwotering afgehaald worden, te weten vanaf 28 januari 2014.
Op aanvraag van wildbeheereenheden kunnen plaatselijke trofeeënmeetsessies ingericht worden.
Zich wenden tot simon.decrombrugghe@uclouvain.be of op 084 46 76 29.
Full info in bijgaand document – Belgische Meetcommissie van Trofeeën.
Meer info over Trofeeën op de aparte pagina – Jachttrofeeën

Laat een reactie achter