fbpx Skip to main content
search

Schiet in actie onder deze naam begon Vogelbescherming Vlaanderen met een campagne om mensen “bewust” te maken van het feit dat hun percelen/eigendommen al dan niet ingekleurd waren als jachtterrein. Zij riepen dan ook de eigenaren van dergelijke percelen die onterecht werden opgenomen op, om dit te controleren en te laten aanpassen bij de arrondissementscommissaris.
En nu pakt Vogelbescherming in de pers uit met de cijfers/resultaten. Om te bewijzen dat alles indrukwekkend is als je het maar opklopt en niet in perspectief plaatst (of halve waarheden schrijft).
http://www.gva.be/cnt/dmf20170327_02802098/dit-illegaal-jachtgebied-wordt-opgedoekt
Resultaat: 231 hectare “illegaal” ingekleurd jachtgebied, wordt nu officieel jachtvrij gemaakt. Hoe kan je het indrukwekkend voorstellen? Door te spreken over 346 voetbalvelden (amai sech). Absolute koplopers zijn de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen (respectievelijk 76 ha en 73 ha) geschrapte percelen.

Leef jij onbewust op een speelterrein voor jagers?


Nu dit mag dan op het eerste zich indrukwekkend zijn maar plaats dit eens in perspectief met alle terecht bejaagde percelen. Dan is dit op zijn minst al minder indrukwekkend. Bovendien gold in het verleden dat terreinen kleiner dan 1 hectare omgeven door jachtgebied mochten mee ingekleurd worden ook al had men er het jachtrecht niet op. Ook bij wijziging van eigendomsrechten op percelen is de jager in kwestie niet altijd op de hoogte waardoor men er soms ook nog onterecht maar volledig te goeder trouw van uitgaat dat men het jachtrecht over een stuk grond heeft.
En nu komt het: 757 mensen lieten hun percelen controleren en in totaal werden 867 percelen gecontroleerd door de bevoegde arrondissementscommissarissen. 79 pct van de percelen oftewel omgerekend 686 percelen bleek zonder medeweten en dus zonder toestemming van de eigenaars van die percelen in een jachtplan opgenomen.
éénvoudige rekensom 231/686 = 0,34 hectare of toevallig dus grotendeels percelen die onder die oude regel mochten ingekleurd worden. De verouderde plannen worden nota bene momenteel volledig geactualiseerd en ook gedigitaliseerd zodat controle makkelijker zal zijn in de toekomst. En ook hier werkt de jagerij volledig zelf aan mee.
Om het nog even in perspectief te stellen. In Vlaanderen tellen we ongeveer 25 000 landbouwbedrijven die goed zijn voor 623 000 hectare bewerkte gronden. We nemen dus nog niet de particuliere gronden mee of bossen en dergelijke.
Wij besluiten dan ook dat Vogelbescherming Vlaanderen groot uitpakt met iets dat verre van indrukwekkend is. Het bewijst dat de jagerij op een goede professionele wijze omgaat met jachtrechten. Bovendien, gezien de naam van de organisatie en gezien het doel ervan vragen wij ons ook af of er geen andere hoogdringende problematieken de aandacht van Vogelbescherming Vlaanderen nodig hebben. We denken dan aan de vele populaties grondbroeders die steeds maar dalen in aantal ondanks het feit dat deze soorten niet bejaagd mogen worden.
Maar uiteraard ligt dit moeilijk voor een organisatie die tegelijk vogels wil beschermen alsook de oorzaak van de achteruitgang van vele vogelsoorten: namelijk de vos.
Tot besluit, misschien ook eens alle percelen die volledig correct als jacht ingekleurd staan laten nakijken? Dan wordt dit alles zeker in perspectief bedacht. Want als jager zijn we dankbaar voor die vele eigenaars die wel toelaten om te jagen op hun gronden en waarmee alles correct verloopt.

Schiet in actie, mist doel

Schiet in actie, mist doel

7 Comments

 • 44r schreef:

  Ergens begrijp ik die drang om gebieden uit een jachtrevier te halen helemaal niet. Wanneer land NIET ingekleurd werd in een jachtrevier (en dus de jacht met een vuurwapen NIET wettelijk mag worden toegelaten), valt toch de jacht en de bijzondere bejaging weg en blijft alleen bestrijding/verdelging over… nu leg eens al die beknottende regels rond de jacht eens objectief naast de regels rond bestrijding, bij bestrijding/verdelging mag (haast) ALLES. Men wordt zelfs niet meer geleid door de meest eenvoudige regels rond de weidelijkheid! Denk bij dit laatste maar eens aan dat afschieten van de zeug-eerst om daarna de biggen (die bij de dode zeug blijven) verder af te knallen. Of aan die konijntjes vers uit de pijp, kleiner dan een rat: afknallen tegen de mogelijke schade! Om daarna gewoon zinloos in de grond te steken. Gelukkig zorgt reewild (nog) niet voor veel schade… zie je het verschil tussen reewild “bejagen” en reewild “bestrijden”? Bij dit laatste telt plots niet meer mee of je bok bent, geit of kits en of die geit nu pas gejongd heeft of niet. Hoe meer “slachtoffers” hoe meer vreugd want hoe beter de bestrijding…
  Boerenbond heeft destijds geijverd om duidelijk omlijning van jachtrevieren. Als er immers (konijnen-)schade was, dan was het destijds heel moeilijk om de verantwoordelijke jager aan te duiden. Wie gaat nu eens eindelijk duidelijk maken dat het uitkleuren van zijn/haar eigendom uit een jachtplan tevens betekent dat men ZELF verantwoordelijk wordt voor de schade van wild (dat van die eigendom komt)? Alleen natuurverenigingen ontsnappen (nog) aan die regel, gezien die destijds bekomen hebben dat bij wildschade de gemeenschap opdraait voor de kosten. Ik verwacht echter dat zodra de weg naar schadevergoeding voor schade van zwartwild eindelijk goed werd uitgewerkt, dat de gemeenschap zeer snel die uitzondering voor natuurverenigingen gaat aanpassen en gewoon terug algemeen de bezitter van het jachtrecht terug laat opdraaien voor de schade…
  Moet een verstandig jager deze actie van Vogelbescherming Vlaanderen niet mee ondersteunen en zorgen dat er nu inderdaad heel wat “eilandjes” ontstaan binnen zijn/haar jachtrevier? Meestal betreft het toch percelen waarop niet kan (of mag) gejaagd worden en dan worden deze percelen plots zeer interessant om mogelijke wildschade “door te sluizen”. Wie schaakt denkt best enkele zetten vooruit!
  Het “gemoed” wordt het snelst geraakt langs de “portefeuille”…

 • pijlstaart schreef:

  Bestrijding voorstellen als zou het een grote ongecontroleerde slachtpartij zijn, verdiend toch om enigszins genuanceerd te worden.
  Inderdaad werd er voor reewild geen bijzondere jacht voorzien, maar dat neemt niet weg dat uitsluitend de grondgebruiker mag (laten) bestrijden, terwijl er maatregelen code goede praktijk genomen werden, nadat er een melding werd gedaan en er bovendien zichtbare schade moet zijn.
  Weet dan ook dat terwijl een jager-bestrijder aan het werk is, er wel steeds iemand is die meekijkt.
  Dat noemen ze “sociale controle”, denk hierbij maar aan het slachthuis van Tielt.

 • 44r schreef:

  Pijlstaart, dan verdient dit nog meer nuancering… de eigenaar EN de grondgebruiker kan bestrijding (laten) uitvoeren. ANB mag dit verbieden. En de sociale controle houdt meestal dadelijk zijn/haar mond wanneer de jager stelt dat ‘m daar ook helemaal geen plezier in heeft en dat ‘m dadelijk vertrekt… van zodra de “sociale controleur” akkoord gaat om de schade te vergoeden. (waarom mag bvb. de duivencarousel niet tijdens de winter als het lekker fris is, het wildbraad niet dadelijk vol vleesvliegen zit en de duiven geen jongen hebben? Gewoon omdat de jager dan wel graag jaagt?)
  En daar zit bij natuurverenigingen net de schoen scheef. Zij schuiven de schade voorkomend uit een mogelijk fout beleid, beheer of beslissing door naar de gemeenschap. En ik stel het misschien iets TE sarcastisch voor, maar wanneer iemand muizen of ratten gaat bestrijden stelt ‘m zich toch ook geen vragen naar het geslacht, tijdstip of eventueel achterblijvende jongen?
  En Tielt? Overdaad schaadt! Maar beesten kan men nu eenmaal niet meelokken naar de slachtbank zoals dit bij mensen bvb. pakweg 75 jaar geleden wel met een goed verhaal en wat aandringen kon gebeuren. En mensen mogen zich niet gedragen als beesten, maar beesten moeten ook niet (te veel) vermenselijkt worden. “TE” is nooit goed.
  maar het verschil tussen jacht en bestrijding/verdelging mag toch ook wel eens duidelijk gesteld worden? En bekijk het eens ‘menselijk’: word jij liever “bejaagd” of “bestreden”?

 • 44r schreef:

  en waarom zo’n actie met als slogan “Leef jij onbewust niet op het speelterrein van jagers?” niet beantwoorden met “Speel jij niet onbewust tussen de eitjes van de vossenlintworm?” en zet er maar een lever bij vol maden… wanneer een mens moet kiezen tussen 2 kwalen neemt ‘m meestal de minst erge. Waarom wordt over zo’n dingen geen campagne gevoerd? Enfin, er wordt wel campagne over gemaakt in de zin van “ocharme, slechts 2 % van de vossen is besmet met vossenlintworm”. Wanneer men echter weet dat in mijn eigen dorp jaarlijks meer dan 100 vossen worden geschoten (!), hoe groot is dan de kans dat hier vossenlintworm voorkomt? En ik zie de grootste partij vlug op de kar van Vogelbescherming springen bij die beweringen rond het jachtterrein… ik dacht nochtans dat die grote partij geleid werd door een zeer slim iemand… als men dergelijke nonsens uitkraamt om groener dan groen te lijken doet men mij heel erg twijfelen. Een ketting is net zo sterk als zijn zwakste schakel en voor een gefundeerd groen standpunt heeft men minstens een paar gummi laarzen nodig, die denkelijk bij deze “expert” ver te zoeken zijn. Maar wanneer hier nooit open op wordt gereageerd, hoe komt die slimme mens dat dan te weten?

 • Bijzondere Veldwachter schreef:

  De actie van VBV is nutteloos en verdiend zeker geen aandacht van de wetgever. Verleden jaar waren er op een bepaald moment 150 bijzondere veldwachters in de provincie Antwerpen actief, zij hadden geen geldige of bijna vervallen Legitimatiekaart in hun bezit hadden, zelfs waren zij illegale wapen bezitters. Wanneer ik een brief heb geschreven in de maand maart 2016 is men ineens wakker geschoten en kon het niet vlug genoeg gaan om een bijscholing te organiseren eind de maand mei 2016 want de éérste week van juni 2016 waren alle legitimaties vervallen. Bijzondere Veldwachters die ook de functie hebben van Officier van de Gerechtelijke Politie laat men in de kou staan,want Schiet in Actie is belangrijker dan personen met een functie die je niet zomaar kan bekomen, waar je cursussen moet voor volgen en tot slot ook nog een examen moet voor afleggen en ook nog dik moet betalen, waarom steeds om de vijf jaar cursus en betalen, een politie agent hoeft deze formule niet te betalen bij zijn bij scholing.
  Ik heb het meermaals geschreven HVV moet met haar leden de straat op komen, luid roepen daar hebben politiekers grote schrik van, hier in Vlaanderen zijn het de milieu verenigingen die de wet maken, gesteund door bepaalde volksvertegenwoordigers, dat is discriminatie en zeker geen democratie.

  • canardouze schreef:

   Besten,
   Inderdaad spreekt men hier over een bagatel.
   Je mag wel niet vergeten dat door jagers, zelfs leden van een WBE, ingebroken wordt in andermans jachtvelden. De bewijslast is dan voor beide partijen gelijk. We zien dan dikwijls dat de inbreker zijn gelijk haalt. Zo dienen er op WBE plannen uitkleuring te gebeuren met als gevolg dat er terreinen worden afgesloten (krijgen dan op de HVV plannen een aparte nummer) en zijn dikwijls kleiner dan 40 ha. Hierop kan men dan ook niet jagen met het geweer.
   Dikwijls wordt deze jager terecht gewezen en beslist hij uit de WBE te stappen en dan pas heb je problemen.
   Houd je vriend dicht bij U en je vijand nog dichter.

 • 44r schreef:

  Inderdaad, dikwijls ligt het egoïsme van de jager zelf aan de basis van vele problemen. Wij worden immers zo gebrainwashed dat geld de oplossing biedt voor alles, zelfs voor strafrechterlijke overtredingen, dat we nogal geneigd zijn om dingen die we kunnen wegschrijven als “wettelijk” ook als “juist” te aanzien. Het is niet omdat je op 1 mei een trofeebok MAG schieten dat het niet beter en correcter is om dat pas NA de bronst te doen. Het wordt dan zelfs moeilijker en hoe meer zweet, hoe mooier de trofee.
  Het zal wel een ouderwets gevoel zijn wanneer men denkt dat de jacht best opbouwend moet beleefd worden. Elke ingreep zou het jachtrevier moeten verbeteren (of toch zeker niet slechter maken). Nogal dikwijls is de drijfveer “als ik ’t niet doe, doet een ander het” of “wat ik schiet, kan een ander niet meer schieten”. Licentiejachten zijn in die zin ook zeer weinig opbouwend want “wie betaalt krijgt NU de kans zonder de minste waarborg voor de toekomst”. Sommigen vinden licentiejacht reuze voor beginnende jagers, anderen vinden het een slechte leerschool… buurjagers durven (in stilte) wel eens vragen of de label-gunnende overheid zich niet wat laat leiden door het commerciële en zelfs bvb. het aantal reebokken bij aanpalenden vermindert om zelf meer bokken te kunnen “verkopen”… er is weinig nodig om negatieve gedachten te voeden. Wat er ook van zij, wanneer jacht vertaald wordt naar louter het financiële, wordt de jager armer, letterlijk EN figuurlijk! Iedereen kent toch de figuren die ergens inbreken, jachtrevieren of jachtrechten huren, om aansluitend roofbouw te doen en eens de jacht “leeg” het heil elders gaan zoeken? De juiste ethiek zou niet mogen ontbreken in een jachtopleiding, noch in de basis van al wat hierop volgt gedurende de ganse jagersloopbaan. De herhaling is immers de beste leermeester, samen met goede voorbeelden, want “woorden wekken, voorbeelden trekken!”

Laat een reactie achter