fbpx Skip to main content
search
HondenJachtwild

Nazoeken II

By oktober 3, 2012No Comments

Vlaamse Zweethonden Groep

 

Nazoeken - overzicht

 
Onderstaande tabel kan je ook downloaden in pdf en printen (handig voor in de jachthut).
 
 

Treffer Foto Zweet Inslag Aanschot Tekenen van het Wild
Kamer

Kamer

Donker tot middenrood, soms blazig Knallend Middellang snithaar, zweet Stijgt steil omhoog, vlucht snel af, hoofd vooruit
Hoogblad

Hoogblad

Helrood blazig tot schuimachtig Knallend Longdelen, lang snithaar diepe bodemverwonding Stijgt voor stijl omhoog of breekt direct tesamen
Lever

Lever

Donker tot bruinrood Dof Kort tot middellang snithaar, zweetdruppels , leverstukjes Kromt de rug en trekt langzaam weg
Nieren

Nier

Donker tot middenrood Dof Lang tot middellang snithaar,weinig zweetdruppels Breekt in mekaar, springt snel weer op,
vlucht uitgestrekt weg soms klagend
Pens

Pens

Middenrood met pensinhoud Dof Middellang snithaar, weinig zweet, pensinhoud Slaat met de achterlopers, vlucht weg
met gebogen rug, soms traag weggaan
Krelschot

Krelschot

Middenrood Hel Langsnithaar , verstoorde bodem, gras , enz Breekt in mekaar , slaat met de lopers, komt meermaals overeind en vlucht strompelend weg
Mond

Mond

Hel tot wazigrood Geen Zeer kort snithaar, bot- en tandsplinters Niet duidelijk te beoordelen, schudt soms het hoofd
Loper

Loper

Middenrood Geen Kort snithaar, beensplinters bij een open breek, veel zweet Knikt aan de getroffen loper, snelle vlucht op drie lopers
Vlees

Vleesschot

Middenrood Dof, Knallend Verschillend naargelang de plaats van de inslag, rijkelijk zweetstukjes Niet duidelijk , gaat meestal integengestelde richting van de getroffen zijde snel af
Misser

Schrikvlucht

Geen Geen Geen Schrikvlucht

Laat een reactie achter