fbpx Skip to main content
search

Met je hond naar kantoor. Het kan, bij Nestlé en Mars.
Sinds 2015 moe­digt Nestlé zijn werk­ne­mers aan hun hond mee te bren­gen naar het werk. In­tus­sen zijn er zo’n twin­tig die ge­re­geld komen’, zegt e-bu­si­ness­ma­na­ger Bob Her­mans, ei­ge­naar van Pep­per, een tien maan­den oude Welsh Sprin­ger Spa­niel. ’
Bui­ten heeft Nestlé een klei­ne hon­den­wei aan­ge­legd. En de lif­ten zijn op­ge­deeld: in de lin­ker­lift loop je de kans om naast een hond te staan, de rech­ter­lift is dier­vrij. Kwes­tie van hon­den­ha­ters de mo­ge­lijk­heid te geven ze te ont­wij­ken.
Ook bij het con­cur­re­ren­de con­cern Mars zijn hon­den wel­kom. ‘Sinds een jaar of vijf zijn er elke dag wel zo’n twee op kan­toor’, zegt Kathy Heun­gens. De di­rec­teur cor­po­ra­te af­fairs van Mars België neemt zelf een dag of drie per week haar hond Loui­se mee naar kan­toor. ‘Ze volgt me ge­du­ren­de de dag en gaat mee naar alle mee­tings. Nie­mand kijkt er nog van op, in­te­gen­deel. Een dag zon­der hon­den op kan­toor voelt raar aan.’
 

Kantoorhond

Laat een reactie achter