fbpx Skip to main content
search

De gemeenteraad deelt alle belangstellenden mee dat het gemeentebestuur van Doische, bij besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2021, een openbare aanbesteding uitschrijft voor de hieronder vermelde jachtrechten voor de periode 2022-2031 voor een groep percelen die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Doische.

De opening van de inschrijvingen vindt plaats in het gemeentehuis, Martin Sandronstraat 114, 5680 Doische, op vrijdag 22 oktober 2021 om 17.00 uur.

Betrokken percelen en minimumprijs per hectare :

Perceel 4 – Doische vlakte – SUD – 10,53 ha: 20,00 €, d.w.z. een basisbedrag van 210,60 €.
Perceel 5 – Bois des Moines – Gimnée – 61,90 ha: 37,00 €, d.w.z. een basisbedrag van 2.290,30 €.
Perceel 7 – Les Bosquets – Romerée – 138,81 ha : 38,00 €, d.w.z. een basisbedrag van 5.274,78 €.
Perceel 9 – Grand Bois de Romerée – 574,08 ha: 81,00 €, d.w.z. een basisbedrag van 46.500,48 €

Betrokken periode :

01 maart 2022 – 28 februari 2031

De offertes dienen uiterlijk op woensdag 20 oktober 2021 (het poststempel geldt als bewijs) per aangetekend schrijven in het bezit te zijn van de directeur-generaal van het Bestuur van de gemeente Doische, gemeentehuis, Martin Sandronlaan 114, 5680 Doische, of ter plaatse tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven op de dienst Erfgoed, mevrouw Emeline Paulet, en wel uiterlijk op vrijdag 22 oktober 2021 om 17.00 uur.

Voor bezoek en informatie:

Mevrouw Emeline Paulet, Erfgoeddienst
Tel: 082/21.47.32 – Mail: emeline.paulet@doische.be

Mr. François Delacre, Attaché-Chef van het kanton Viroinval
Tel: 060/31.02.93 – Mail: francois.delacre@spw.wallonie.be

Het bestek (algemene en bijzondere bepalingen) en de cartografische bijlagen kunnen worden verkregen of geraadpleegd bij het Maison communale de Doische, Service du patrimonie of kunnen hieronder worden gedownload:

Bijzondere voorwaarden voor overeenkomsten – Algemene bepalingen
Bijzondere voorwaarden van het contract – Bijzondere clausules
Cartografische bijlage – Algemene kaart
Bijlage Kaart – Perceel 4: Vlakten van Doische – ZUID (10,53 ha)
Bijlage Kaart – Perceel 5: Bois des Moines – Gimnée (61,90 ha)
Bijlage Kaart – Perceel 7: Les Bosquets – Romerée (135,61 ha)
Bijlage Kaart – Perceel 9 : Grand Bois de Romerée (574,08 ha)