fbpx Skip to main content
search
Jachten van de Kroon

Jachten van de Kroon

Vandaag een Koninklijke dag met de Nationale Feestdag.
En dus vandaag ook een speciaal stukje over Jacht en de Kroon.

Geschiedenis

Eerst de geschiedenis. Hiervoor gaan we terug naar dé Jachtwet van 1882

– Art. 13. De jacht in de staatsdomeinen is alleen geoorloofd ingevolge een openbare aanbesteding. De jacht in het Zoniënbos, in de bossen van Saint-Hubert en in het Hertogenwald, alsook in de staatseigendommen grenzende aan het domaine d’Ardenne, is evenwel voorbehouden aan de Kroon.

Voila, De Kroon, ofte de Koning, is dus ook Jachtheer. Maar ondertussen is de situatie wel veranderd.
Het Zoniënbos is nog steeds voorbehouden voor de Kroon (Jachtdecreet 1991 – Art 11: Het recht tot jagen in het Zoniënbos is voorbehouden aan de Kroon.).
Maar hier is er een probleem, aangezien het Brussels Gewest geen Jachtwetgeving heeft. En dus kan er daar ook niet gejaagd worden.
De twee andere domeinen beter gekend als Saint-Michel-Freyr en Hertogenwald zijn wel nog actieve jachtdomeinen.
Evenwel sinds 1982, onder Koning Boudewijn, heeft de Kroon afstand gedaan van het recht om rechtstreeks en persoonlijk te jagen op deze gebieden. Koning Boudewijn wenste dat de Kroonjachtgebieden aan drie missies beantwoordden :

  • inrichting van een jachtterritorium met voorbeeldfunctie,
  • ontwikkeling van een uitgelezen proefterrein voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en
  • inrichting van een plaats met uitgesproken sociaalpedagogisch potentieel

Om deze opdrachten te verwezenlijken, werd het wildbeheer in beide gebieden overgeheveld, door Koning Albert, naar het Waalse ANB het DNF (Division de la Nature et des Forêts).

Jachtgebieden

Het gebied van het Hertogenwald strekt zich uit over 6.350 ha, gelegen in een bosmassief van meer dan 50.000 ha aan de oostgrens van België, in de streek van de Hoge Venen.
Het gebied van Saint-Michel Freyr omvat 4.100 ha en ligt in het hart van het bosmassief van Saint-Hubert. Het gebied bestaat uit twee aangrenzende zones die gescheiden worden door de N89. De weg is voor veiligheidsredenen afgeschermd door een hek van 2,20m hoog waar grote hoefdieren niet over kunnen.

Jachten van de Kroon

Jachten van de Kroon

Wild

Tegenwoordig is vooral het hert het voorwerp van inspanningen die geleverd worden bij het beheer van het gebied. De ree vertegenwoordigt een bescheiden, moeilijk te tellen bevolking die stabiel lijkt te zijn of zelfs toeneemt. Het everzwijn is tegenwoordig goed aanwezig met een afwisselende dichtheid van jaar tot jaar. Het is meldenswaardig dat het hert anderhalve eeuw terug niet aanwezig was in dit massief. Toen waren de wildsoorten het hazelhoen, het korhoen en de ree. Blijkbaar heeft de verovering van de venen door naaldbomen en de demografische druk van de mens in de valleien geleid tot de groei van een hertenpopulatie die nu goed gevestigd is in het Hertogenwald.
Net als in het gebied van het Hertogenwald vallen vooral het hert, de ree en het everzwijn onder het wildbeheer. Het hert is tegenwoordig met een belangrijke dichtheid aanwezig ten Noordwesten van de N89. Dit is in mindere mate het geval ten Zuidoosten van deze as. De reepopulaties, die moeilijk te becijferen zijn, lijken wat bescheidener en variëren in de loop van de tijd. De sterke verhouding loofbomen laat voorts een grotere hoeveelheid everzwijnen toe dan in het Hertogenwald.

Hert gefotografeerd door de huisfotograaf Philippe Moës

Hert gefotografeerd door de huisfotograaf Philippe Moës

Jacht

De Jacht in de Jachten van de Kroon is bijna voornamelijk via Bersjacht en Loerjacht. Dit om een selectief afschot te realiseren (stilstaand wild, volledige identificatie). Soms is er een Aanzit Drukjacht.
Afshot van Hert is 21 stuks per 1.000 Ha, Everzwijn 7 per 1.000 Ha, Ree 4 per 1.000 Ha.

Jagers

Aangezien de Kroon zelf niet meer jaagt wordt dit overgelaten aan anderen. Natuurlijk eerst de beheerders van het gebied, de boswachters van het DNF.
Maar ook worden jaarlijks de twintig beste laureaten van de jachtexamens uit Vlaanderen en Wallonië uitgenodigd om te komen jagen op de Jachten van de Kroon. Onder begeleiding van de Boswachters krijgen zij een stage die verder gaat dan enkel jagen. Het programma bevat ook: Revierbeheer, organisatie Jachtseizoen, Uitrusting, Veiligheid, Jachtdiscipline, Nazoeken, Wildtellingen, Fotografie-jacht.

De Koning – Jager

Van een aantal Koningen is geweten dat ze niet jaagden, onder andere Boudewijn en Albert II. Philip is wel reeds gesignaleerd op Jachtevenementen. Van Laurent zijn we wel meer strapatsen gewoon en zou het kunnen dat hij ook jaagt, met of zonder jachtverlof.

Besluit

Moeten wij ons van de festiviteiten veel aantrekken ?
Als Jagers, nee.
De bevoegdheden voor de Jacht zijn sinds 1980 Gewestbevoegdheden en dus niets meer te maken met het Nationale niveau (of gevoel) of de Koning.
We zouden het nog kunnen doen om ook een uitnodiging te krijgen voor de Jachten van de Kroon ?
Maar daar zijn ook vragen bij te stellen. We kennen zelfs een kandidaat jager die specifiek één vraag niet beantwoorde om geen 60/60 te hebben en zodoende de uitnodiging te ontlopen.

Laat een reactie achter