browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.
U bent hier: Hunting.be > Jacht > Wetgeving

Wetgeving

Het Jagen in België is (té ?) sterk gereglementeerd. Daarom hier een overzicht van de belangrijkste richtlijnen.

Jachtwetgeving

Moniteur 1892

Moniteur Staatsblad – Jachtwet 1892

De basis van de Jachtwetgeving blijft de Wet van 1882, waar slechts een paar paragrafen overeind van blijven.
Ondertussen uitvoerig aangevuld met een aantal Jachtdecreten en Uitvoeringsbesluiten.

Na de integratieoefening van de de Vlaamse Regering en de goedkeuring op 25 april bestaat de volledige Vlaamse jachtwetgeving nu uit een Jachtdecreet en 4 uitvoeringsbesluiten:

Verder in de wetgeving de wijzigende Openingstijden

Tenslotte Diverse Wetgeving rond

  • Jachtverlof
  • Wapenbezit: Veiligheidsvoorschriften en nuttige documenten (Model 9, Uitlenen)
  • Regulering Verwilderde Duiven
  • Valwild

De  jager is een buitenmens en nogal wat jagers beoefenen alle vormen van jacht, te velde en ook te water, vissen dus: