fbpx Skip to main content
search

Beste huntinglezer,

KU leuven, het VITO, INBO en Informatie Vlaanderen zijn in het kader van het GEO.INFORMED project op zoek naar locaties met everzwijnschade. Via onderstaande oproep, hopen zij om ook via de jachtsector informatie te mogen ontvangen, opdat het model waaraan zij werken optimaal kan ontwikkeld worden.

De populaties van everzwijnen in Vlaanderen zijn de voorbije jaren gestegen, vooral in Limburg, delen van Antwerpen en Vlaams-Brabant. Hierdoor is ook het aantal gevallen van schade aan gewassen (vooral maïs) en graslanden toegenomen. Momenteel wordt de omvang schade door everzwijnen in Vlaanderen niet in kaart gebracht. In haar doctoraatsonderzoek uit 2019 heeft Anneleen Rutten aangetoond dat we schade door everzwijnen in een perceel gedetailleerd in kaart kunnen brengen met drones. Echter, deze drone methode laat niet toe om op grote schaal efficiënt schade in kaart te brengen. Daarom zoeken we naar andere manieren om schadedetectie in Vlaanderen op te schalen. In het GEO.INFORMED project willen we  gebruik maken van satellietbeelden om schade in landbouwpercelen te detecteren. Om onze detectiemodellen te ontwikkelen, hebben we echter veel referentiedata nodig. We kunnen daarvoor de dronebeelden uit het onderzoek van Anneleen gebruiken, maar we willen die uitbreiden naar recentere schade en in andere gebieden. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

 

Als u tussen 1 september en 15 maart schade detecteert in één van uw maïspercelen en/of graslanden, contacteer dan Lennert Destadsbader (onderzoeker KU Leuven – tel. 0478 818 275). Hij zal met u een afspraak maken voor een dronevlucht over het beschadigde perceel. De data die wij op deze manier verzamelen zullen niet rechtstreeks aanleiding geven tot een schadevergoeding. We zullen ze gebruiken om een operationeel detectiemodel te ontwikkelen waarmee we hopen op termijn een betere inschatting van de omvang van schade door everzwijnen aan landbouwpercelen in Vlaanderen te kunnen doen.

 

Jim Casaer (INBO), Anneleen Rutten (INBO), Lennert Destadsbader (KUL),  Stien Heremans (KUL-INBO), Ben Somers (KUL)

 

Als jager staan we met de beide voeten in het veld. Daardoor weten we zeer snel wanneer schade optreed. Vanuit HVV roepen wij onze WBE’s en hun leden dan ook op om mee te werken aan dit project. Hoe meer beelden men kan verzamelen hoe accurater het model uiteindelijk vanuit satellietbeelden een inschatting kan maken van de gelede schade.

Mogen wij vragen deze oproep te delen met uw leden.

Met vriendelijke groeten,

              Gert Michiels

Wetenschappelijk medewerker Kenniscentrum