fbpx Skip to main content
search

Theoretisch jachtexamen

Overeenkomstig het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 wordt op zaterdag 24 april 2021, om 9 uur, het theoretisch gedeelte van het jachtexamen georganiseerd in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

Overeenkomstig artikel 51 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 worden de geldig ingeschreven kandidaten uiterlijk twintig dagen voor de datum van het examen opgeroepen met een brief waarin de datum, de plaats en het uur worden vermeld.

Voor de inschrijving en betaling wordt gebruik gemaakt van het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket www.natuurenbos.be/e-loket.

Om te kunnen deelnemen, moet het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) uiterlijk op 10 maart 2021 ingediend zijn.

Leerstof kan u o.a. vinden vinden via het online platform van jachtexamen.

Jachtexamen – theorie 2021

Jachtexamen – proefexamens 2021