fbpx Skip to main content
search

Recent verscheen een schrijven van het FAVV rond de gelijkschakeling van Gekwalificeerd Persoon binnen de Benlux.
Dit Benelux-initiatief is een eerste etappe ter voorbereiding van het vrij verkeer van gejaagd wild binnen de Benelux en loopt parallel met aan de gang zijnde discussies op Europees niveau die als
doelstelling hebben het verkeer van wild in de huid binnen de gehele Europese Unie te vergemakkelijken. Inderdaad, met de huidige stand van de reglementering, kunnen stukken grof wild in de huid slechts verzonden worden naar een andere Lidstaat nadat ze zijn gekeurd in een wildbewerkingsinrichting gelegen in de Lidstaat waar de jacht heeft plaatsgevonden.
Om de erkenning van zijn statuut te bekomen en geregistreerd te worden in Nederland en/of het Groothertogdom Luxemburg zal de GP die in België geregistreerd is het bewijs aanbrengen dat hij beschikt over een jachtverlof geldig voor het gehele lopende of komende jachtjaar, dat is afgeleverd door het land waarvoor de GP zijn aanvraag doet. De betrokkene zal eveneens een verklaring ondertekenen dat hij kennis heeft van de nationale reglementeringen en procedures betreffende het wild en het in de handel brengen ervan in het betrokken land en dat hij/zij er zich toe verbindt ze na te leven. Om dit laatste te vergemakkelijken, is door het secretariaat-generaal van de Benelux een brochure ‘Wildhygiëneregels in de Benelux’ uitgewerkt.
De effectieve aanvraag via bijgaand formulier.
Verdere info

 

GP - Benelux

Laat een reactie achter