fbpx Skip to main content
search


10 jan 2024 Nieuw onderzoek toont overweldigend positieve publieke houding tegenover jagen in België

Brussel, 10 januari 2024 – Een recente publieksenquête in opdracht van Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) en de Royal Saint-Hubert Club de Belgique (RSHCB) heeft overtuigende gegevens aan het licht gebracht over de sociale aanvaarding van de jacht in België. De enquête, uitgevoerd door het gerenommeerde en onafhankelijke bureau YouGov, geeft aan dat er een aanzienlijke mate van neutraliteit of steun is voor jachtpraktijken binnen de Belgische samenleving.

Belgen staan achter de jacht: Een opvallende 77% van de respondenten staat neutraal of positief tegenover anderen die jagen, zolang dit legaal en binnen het wettelijke kader gebeurt. Dit gevoel versterkt het idee dat jagen, wanneer het in overeenstemming met de wet gebeurt, algemeen aanvaard wordt door de Belgische bevolking.

Publieke kennis van de jacht: Het onderzoek heeft aangetoond dat er nood is aan meer bewustwording en educatie over jagen, aangezien 90% van de deelnemers erkent dat ze het onderwerp niet goed begrijpen. Dit biedt een vitale kans voor HVV en RSHCB om samen te werken aan educatieve initiatieven om het bewustzijn over de bredere implicaties van de jacht te vergroten, met inbegrip van de bijdragen ervan aan de biodiversiteit en de inspanningen voor het behoud.

Duurzaam gebruik en instandhoudingsbewustzijn: Verder ging de enquête in op het beeld dat het publiek heeft van jagers die delen van legaal bejaagde dieren als “trofeeën” houden, op voorwaarde dat dit bijdraagt aan natuurbehoud. Een bemoedigende 68% van de deelnemers verklaarde neutraal te staan tegenover of het eens te zijn met deze praktijk, wat het belang onderstreept van voortdurende inspanningen voor natuurbehoud bij het vormen van de publieke opinie.

Educatief bereik: Voor FACE zijn de resultaten van de enquête een bewijs van de succesvolle behouds- en beheers inspanningen van jagers in België. Er is potentieel voor toekomstige educatieve en pleitbezorgingsinitiatieven die de acceptatie van de jacht in de regio verder kunnen versterken.

 

 

 

Conclusie en toekomstperspectief: De bevindingen van dit onderzoek effenen de weg voor een verbeterd publiek imago van de jacht in België. Ze onderstrepen de essentiële rol die een geïnformeerde dialoog en maatschappelijke betrokkenheid spelen bij het bevorderen van een positieve perceptie van de jacht. FACE verbindt zich ertoe haar leden te ondersteunen in hun voortdurende inspanningen om de jacht te promoten als een maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste activiteit in België en in heel Europa.

Voor meer details en inzichten in het onderzoek kunt u terecht op de website van HVV.

Neem contact op met Beleidsadviseur Sociale Acceptatie, Tristan Breijer (tristan.Breijer@face.eu) voor meer informatie over FACE’s initiatieven voor sociale acceptatie in Europa.