fbpx Skip to main content
search

Wat heeft dat nu met Jacht te maken ?
Awel veel. Oorlogen zijn, spijtig genoeg voor het vele leed, toch ook momenten waar de technologie sterk vooruit gaat. En denkelijk is dit ook het geval voor de Jacht en dus ook de geweren. Wie weet hier meer van en stuurt ons een bericht ?
Maar ANB heeft een speciale actie op touw gezet, door het inzaaien van 47 hectare klaprozen verspreid over de 5 provincies.
Bij de herdenking van de Groote Oorlog verwacht je niet meteen een natuurverhaal. Toch is het verband logisch, want ook de natuur draagt nog de sporen van wat 100 jaar geleden is gebeurd. Er is het negatieve verhaal, van de bossen die zijn verdwenen, maar het is niet allemaal kommer en kwel. Bunkers doen nu dienst als overwinteringsplaats voor vleermuizen. En er zijn er ook heel wat plaatsen waar kraters van toen in de loop der jaren zijn geëvolueerd tot poelen die vandaag de perfecte plek zijn voor zeldzame amfibieën, zoals de kamsalamander. De oorlog heeft dus op een vreemde manier ook gezorgd voor nieuw leven in de natuur.
De klaproos is het internationale symbool dat herinnert aan de menselijke tol van oorlogen. John Mc Crae beschreef pakkend het beeld van de klaproos in het gedicht ‘In Flanders fields’ dat hij in 1915 schreef in de schaduw van het Ieperse front. Het door bommen en granaten omwoelde land bood de perfecte omstandigheden waarin een pioniersplant als de klaproos kon gedijen. Ook Obama citeerde onlangs nog bij zijn bezoek uit het gedicht.
– Meer info op de site van ANB
 

In Flanders Fields

In Flanders Fields

 
 

Laat een reactie achter