fbpx Skip to main content
search

In het Friese nationaal park “De Oude Venen” is het ambras in het nest.
Waar gaat de vete over? De zeearenden brachten vorig jaar een jong groot in hun nest in de Friese Alde Feanen. Afgelopen winter werd een webcam bij het nest geplaatst om het nieuwe broedseizoen van de arenden deze lente van nabij te kunnen volgen.
De zeearenden kwamen effectief terug naar het park om er te broeden. Maar deze keer hadden ze hun arendsoog laten vallen op een bestaand haviksnest, even verderop. Het koppel haviken zag zich dus genoodzaakt om te verhuizen en besloten dan maar om het oude zeearendsnest te kraken. Inmiddels broeden de haviken op verschillende eitjes in het gekraakte zeearendsnest. Maar helemaal onverstoord gebeurt dat niet. De arenden beschouwen hun oude nest nog helemaal als hun terrein en laten dat ook regelmatig merken.
Op een filmpje is te zien hoe vader havik de stuipen op het lijf wordt gejaagd door de veel grotere zeearend. Met een schijnbaar triomfantelijke kreet neemt de arend opnieuw plaats in zijn oude nest en vertrappelt haast de eitjes van de haviken. Even later keert de arend terug naar zijn nieuwe nest en kan moeder havik zich weer ontfermen over haar eitjes. Hoelang nog houden de haviken het vol? Gaat de zeearend de eitjes van de haviken alsnog opeten of wacht hij tot de jongen uitkomen? Komt het toch nog goed met de haviken? U kunt de soap zelf rechtstreeks volgen op de website “beleef de lente” van Vogelbescherming Nederland.
Ambras in het Nest

Ambras in het nest

Laat een reactie achter