fbpx Skip to main content
search

Vandaag vernemen we dat de federale overheid niet in staat zal zijn om voor eind november te beslissen over een ontheffingsprotocol. Het idee dat meerdere groepen van 4 personen zich op hetzelfde jachtgebied kunnen bevinden en op hetzelfde deel van het grondgebied kunnen drijven en/of jagen zou perfect mogelijk moeten zijn, zolang een minimale afstand tussen de verschillende bubbels van 4 wordt gerespecteerd, namelijk :

  • Minstens 50 m tussen elke bubbel op de verschillende ontmoetingsplaatsen en tijdens het verplaatsen
  • Ten minste 25 m tussen elke bubbel tijdens het verloop van de jacht (voor de efficiëntie van de jacht)

Deze regel van 25 of 50 meter vindt u in geen enkele regelgevende tekst terug: het is een initiatief en een aanbeveling van de jagersverenigingen (RSHCB, FCGGB, ACRW) die gericht is op een beter begrip en een strikte naleving van de geest van de maatregelen, zonder dat dit ten koste gaat van de kritiek van externe waarnemers.

De organisatie van collectieve battue- en aanzitdagen is in deze omstandigheden niet eenvoudig te realiseren, zeker niet op gebieden met een groot aantal deelnemers. In afwachting van een nauwkeurig omschreven nieuw protocol is deze resolutie voor de nabije toekomst nauwkeurig en toepasbaar voor een bepaald aantal gebieden.

Mogelijke maaltijden moeten idealiter buiten worden genomen, hetzij in afzondering, hetzij binnen elke bubbel. Tableaus en bijeenkomsten op het einde van de jachtdag zijn nog steeds verboden.

De eerbiediging van deze bijzondere maatregelen en de algemene sanitaire regels zijn essentieel voor onze gezondheid en die van anderen. Het gaat ook om het imago van de jagers en de blijvende acceptatie van onze passie.

Bron: RSHCB. (2020, November 17). Chasse et Covid 19 – Comment respecter les mesures COVID à la chasse ? Retrieved from Chasse.be: https://www.chasse.be/news/chasse-et-covid-19-comment-respecter-les-mesures-covid-a-la-chasse.html