browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Valwild

Bij een aanrijding, of Valwild, worden Reeën, en andere wilde dieren, door de regelgeving beschouwd als een res nullius, niemands eigendom. In het geval van verkeersongelukken met bv. reeën is er om deze reden in regel niemand aansprakelijk voor de schade. 

Wat te doen

In Vlaanderen is er vooral het probleem van Valwild bij de Reeen. Bij grotere populatiedruk zijn het vooral de jonge Reebokken die uit hun leefgebied gedreven wordend. En dit zowel door de standbok als door de drachtige geiten.

Daarom deze tips voor Valwild

Tips om een aanrijding te voorkomen.

 • Matig uw snelheid in het bijzonder in de ochtend- en avondschemering en op wegen door een bosgebied.
 • Bij een snelheid van 60 km per uur bent u in de gelegenheid nog tijdig te stoppen en kan een dier u vaak nog ontwijken.
 • Vaak volgen er nog meer dieren achter de eerste.
 • Wijk niet uit, zeker niet als er bomen langs de weg staan.

Wat moet u niet doen?

 • Rij niet door, u bent verplicht de aanrijding te melden en te wachten.
 • Laat het dier met rust, eventueel kunt u het aan de kant van de weg leggen.
 • Bel met de politie.
 • Neem het dier nooit mee, u bent strafbaar!

In Nederland hebben ze er zelfs een speciale website voor – Valwild

Valwild

Valwild

Schadevergoeding

Reeën, en andere wilde dieren, worden door de regelgeving beschouwd als een res nullius, niemands eigendom. In het geval van verkeersongelukken met bv. reeën is er om deze reden in regel niemand aansprakelijk voor de schade. Er zijn hierbij wel enkele opmerkingen. Reeën behoren tot het jachtwild.

Het bekomen van een schadevergoeding voor schade van reeën kan eventueel worden bekomen via onderstaande mogelijkheden.

 • Niet-Jachtbebied – schadevergoeding via ANB
 • Jachtgebied – schadevergoeding eventueel via jachtrechthouder

In beide gevallen is de situatie afhankelijk van de jachtrechten en of aanwezigheid van natuurgebieden ter plaatse. U kan dit eventueel nagaan door contact op te nemen met het provinciaal contact van het ANB.

Sommige autoverzekeringen vergoeden de schade door aanrijdingen met wild.

Niet-Jachtgebeid

De reeën zijn afkomstig uit een gebied dat om natuurbehoudsredenen wordt beheerd en waarin de jacht en bestrijding van het bewuste wild (in dit geval ree) niet werd toegestaan. Een schadevergoeding kan gevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) via een administratieve procedure. Hiervoor dient de schadelijder een aanvraag in te dienen bij het ANB.

Jachtgebied

De jachtrechthouder(s) in de omgeving van de locatie van het ongeluk kan eventueel verantwoordelijk worden gesteld op basis van enkele bepalingen van het burgerlijk wetboek. Het is steeds een feitenkwestie waar het betrokken wild vandaan komt, en meestal niet te achterhalen. Het gaat om volgende artikels;

 • Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek: abnormale burenhinder
 • Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek: foutaansprakelijkheid

Wanneer de jachtrechthouder een fout kan worden aangerekend op basis van één van deze artikels (vb. een te grote wildstand nastreven/tolereren) kan de jachtrechthouder verantwoordelijk worden gesteld voor schade. Het bekomen van een schadevergoeding verloopt via de gerechtelijke procedure. De vrederechter is bevoegd in deze problematiek. De jachtrechthouder kan zowel een particulier als een overheidsinstantie zijn, en ongeacht of het jachtrecht wordt uitgeoefend.

 

Vervoer en Consumptie

De jachtwetgeving bepaalt niets over doodgereden dieren. Enkel van belang is de regeling m.b.t. vervoer en handel van wild en eventuele labeling van reeën.

De juristen binnen of verbonden aan het ANB zijn van mening dat het doden van gekwetste, aangereden reeën niet onder de jachtwetgeving valt (voor zover er geen sprake is van stroperij). Het gebruik van een vuurwapen (minstens .22, 980 joule op 100 meter, enz…) is niet vereist om het dier te doden. Iedereen mag het dier uit zijn lijden verlossen, op eigen risico. Er zijn gevallen dat de wegpolitie op de autosnelwegen soms aangereden reeën/damherten schieten met hun dienstwapen,… of hiervoor jagers opvorderen om dit doen. Dit alles valt hoe dan ook buiten de jachtwetgeving, maar wordt aanvaard wegens de hoogdringendheid van de situatie, gelet op de verkeersveiligheid, enz…

Het aangereden dier komt de bestuurder van de wagen toe. De naburige jachtrechthouder kan er geen aanspraak op maken. Wild is immers res nullius, niemands eigendom. De eerste persoon die zich er eigen van maakt, is de eigenaar. Hoewel het nuttig is dat de jachtrechthouder en WBE op de hoogte worden gebracht, is dit niet verplicht.

De bestuurder mag het dier tijdens het jachtseizoen tot 10 dagen na sluiting (verschillend voor geit/kist en bok) vervoeren. Hij mag het naar huis nemen en zelf consumeren. Hij kan het denkelijk niet keuren aangezien enkel geschoten wild afgestaan kan worden via de keuringsfiche. Doodgereden dieren vallen hierbuiten.
Aangereden wild buiten het jachtseizoen + 10 dagen dient te worden aangeboden aan de lokale vertegenwoordiging van de overheid namelijk de burgemeester van de gemeente waar het dier werd doodgereden. Het is dan aan de burgemeester om te beslissen wat er met het dier moet gebeuren. De bestuurder van de wagen mag het dier niet vervoeren. Ter plaatse of thuis ontweiden en in een frigo laten hangen tot de volgende dag lijkt geen probleem te zijn. Hierna kan hij het aanbieden aan de burgemeester.

Doodgereden reeën moeten niet gelabeld worden aangezien ze niet geschoten zijn. Dit volgt uit artikel 62 van het jachtvoorwaardenbesluit.