browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Geweertypes

We starten met een controversieel gezegde, om de historiek van de Juxtaposé naar de Superposé uit doeken te doen.

an Over and Under gets you more birds, but
a Side by Side gets you more invitations

Juxtaposé

Juxtaposé

Juxtaposé

side-motion

Juxtaposé – Side Motion

De eerste dubbelloopsgeweren waren side by side. En dit om de eenvoudige reden dat deze geweren uitwendige hanen hadden. Deze stonden dus aan de zijkant van elk van de lopen. Met de komst van de Hammerless geweren was de side by side niet echt meer nodig en waren alternatieven mogelijk.

Bijzondere gevallen zijn er ooit ontworpen zoals op bijgaande foto de Side Motion.

Superposé

griffen-howe-superbritte-side-opening-blixt

Superposé – Side Opening

Ook bij de Superposé waren er enkele speciale ontwerpen. Zoals deze, waar de constructie er uit bestond om de juxtaposé een kwart te draaien, met het scharnier dan op de zijkant en dus ook zijdelings sluitend.

Want de grote problematiek bij de eerste superposés was het scharnier. Indien dit onder de twee lopen werd geplaatst kreeg men een zeer hoge constructie (2 lopen en scharnier eronder).

Tap scharnier

Tap scharnier

Pas later, met het gebruik van het tap-scharnier (midden de onderste loop) werd dit probleem opgelost. Hierdoor kantelt het geweer niet onderaan maar pivoteert eerder in het midden.

De eerste superposé ontstond pas begin de jaren 1900 (Boss & Co en Woodward), maar is ondertussen de juxtaposé ver voorbij gestoken qua verkoop. De goedkopere fabricage, maar ook de betere gewichtsverdeling en beter zicht (links en rechts) geven hier denkelijk de doorslag.