browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vlaanderen

Om als Vlaming een Jachtverlof te bekomen in Vlaanderen dient men geslaagd te zijn in het Jachtexamen.

Voor buitenlanders zijn er volgende mogelijkheden

Jaarverlof

Een Waals verlof kan aangevraagd worden op basis van een geldig Verlof of geldig Jachtexamen van:

  • Wallonië
  • Vlaanderen
  • Nederland
  • Groothertogdom Luxemburg
  • Duitsland

De aanvragen dienen te gebeuren bij één van de Arrondissementscommissariaten. Nodige documenten zijn:

  • Document: geslaagd Vlaams Jachtexamen;
  • Uitreksel Strafregister;
  • Attest verzekering (geldig voor Wallonië);
  • Bewijs van betaling: 150 euro (dd 2012);
  • Een foto (bij de eerste aanvraag);
Bij de eerste aanvraag is een persoonlijk bezoek nodig. Nadien kan dit per post.

Dagverlof of Vergunning

Geldig voor 5 vooraf bepaalde dagen. Aan te vragen door de Jachtheer (Antwerpen)
Kostprijs 40 euro.