browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jagerslatijn

Hieronder een aantal meer of minder interessante taalkundige elementen rond Jacht:

 • Numerologie;
 • Echt latijn;

Numerologie

Numerologie, volgens het woordenboek “Numerologie is een occulte wetenschap en houdt zich bezig met enerzijds esoterische, symbolische aspecten van getallen, anderzijds bredere interpretaties van getallensymboliek. Numerologie is vertaald: ‘kennis der getallen”.

Vooral dit laatste is hier van betekenis. We herhalen de voornaamste kennis door middel van de cijfertjes van 1 to 25

1. Aantal kalveren per worp bij Hert, Dam, Moeflon;
2. Aantal kitsen per worp van het Ree, aantal eieren van een Houtduif;
3. Artikel van het Jachtdecreet dat de Categorieën van het Jachtwild indeelt;
4. Dracht (weken) Boommarter, Steenmarter – aantal nagels van de Vos;
5. Aantal nagels van de Das;
6. Dracht (weken) Wezel, Bunzing – aantal eieren Gans;
7. Dracht (weken) Das;
8. Dracht (weken) Vos – aantal eieren Korhoen;
9. Soorten Overig Wild in het Jachtdecreet;
10. Dracht (weken) Hermelijn -aantal eieren Eend;
11. Soorten eenden in de Jachtkursus;
12. Aantal eieren Fazant;
13. Art 13. Jachtverlof: Wie met het geweer jaagt, moet het jachtverlof bij zich dragen;
14. Zelfstandigheid (weken) jonge vossen;
15. Eerste openingsdag van de Jacht (Gans – 15 augustus);
16. Aantal eieren Patrijs – dracht (weken) van Sus scrofa;
17. Broed (dagen) van Duiven;
18. Effectieve dracht (weken) van het Ree;
19. Aantal Eenden (grondeleenden-7, duikeenden-3, bergeend) en Ganzen (Grauwe Ganzen-5, Zwarte Ganzen-2, Nijlgans) in de cursus;
20. Aantal ronde loden kogels passend in dit kaliber loop, die samen 1 oud Engels pond wegen;
21. Soorten Waterwild in het Jachtdecreet;
22. Uitgestelde innnesteling (weken) van het Ree – dracht (weken) van het Moeflon;
23. Reguliere bejaging (weken) van de Vos;
24. Broed (dagen) van Fazant, Patrijs, Korhoen;
25. Aantal konijnenjongen per jaar (5 per worp, 5 worpen)

En voor wie nog niet helemaal tureluurs is, we zoeken nog enkele getallen (om de serie tot 50 vol te maken). Suggesties welkom.

26.
27.
28. Dracht (dagen) van het Konijn – broed (dagen) van Eend – Vossen (weken) bij de Moer;
29.
30.
31.
32. Aantal tanden van Ree en Damwild – Dracht (weken) van het Damwild;
33.
34. Aantal tanden van het Hert;
35.
36. Dracht (weken) van het hert;
37.
38.
39. Soorten wild in het Jachtdecreet;
40. Dispersie (weken) bij vossen;
41.
42. Dracht (dagen) van het Haas;
43.
44. Aantal tanden van Sus Scrofa;
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Echt Latijn

Een lijstje met de wildsoorten (uit de jachtcursus) die een naam hebben waarvan de Familienaam (Geslachtsnaam) en Voornaam (Soortaanduiding) dezelfde is:

 • Anser anser
 • Bubo bubo
 • Buteo buteo
 • Capreolus capreolus
 • Cygnus cygnus
 • Dama dama
 • Gallinago gallinago
 • Martes martes
 • Meles meles
 • Milvus milvus
 • Perdix perdix
 • Pica pica
 • Putorius putorius
 • Tadorna tadorna
 • Vanellus vanellus
 • Vulves vulves

Voila, onnuttig maar wel impressionant als je deze tijdens een gesprek met andere jagers kan debiteren.

Met hierbij een eerbetoon aan Linnaeus. Deze Zweedse plantkundige schreef het beroemde boek Systema Naturae (1735).
Het beschrijft de drie natuurrijken DierenPlanten en Mineralen. Maar vooral gaf hij de eerste indeling in klassen, ordes, geslachten en soorten.