browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Stephani Bert

Verslag van onze Jong-Jagers Duivendag op zondag 11 november 2012. In het jachtrevier Les Vallons in de Vlaamse Ardennen.

In de bijgaande fotoreportage, van onze Hunting huisfotograaf – Bert Stephani, een overzicht van de sfeer en het verloop van de dag.

  • De Ronde, aan het begin van de jachtdag.
  • Jachtheer, Voorzitter, Voorzitster, Jachtwachter en beheerder van Les Vallons
  • Start van, voor sommigen, hun eerste jachtdag.
  • Bijeenbrengen van het Tableau
  • Wijze raad van de Jachtwachter en Jager, sinds jaren.
  • Het plezier van een geslaagde Jachtdag.