browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

De jacht – Thierry Baudet

De jacht staat haaks op de consumptiemaatschappij

Hedendaags is volgende zeer interessante benadering van een jonge denker.
Thierry Baudet is dokter in de Rechten en columnist bij het prestigieuze NRC Handelsblad.

Zijn betoog pro-jacht baseert hij op volgende uitgangspunten:

  • Jacht is één van de traditionele vormen van omgang met het dierenrijk;
  • Weerstand tegen de Jacht is een aversie tegen traditie. Alle tradities moeten verdwijnen zoals nationale identiteit, religie, hierarchie. De mens is vervreemd van de natuur, ziet zichzelf niet langer als onderdeel ervan;
  • Activisme tegen de jacht wortelt in een utopisch wereldbeeld waarin geen leed bestaat, geen dood, geen eten en gegeten worden, geen pijn, geen wreedheid, geen geweld.
  • Dat wordt allemaal verkocht onder het motto “liefde voor de natuur”, maar dat is het niet, het is liefde voor een niet-bestaande natuur, een illusie. Terwijl de natuur van de jagers bij uitstek reëel is.
  • Jagen heeft nut, en is omringd door rituelen, regels en gebruiken. ‘Dat maakt jacht ook tot cultuurgoed.’
  • De filosofie van de dierenrechten is problematisch, omdat dierenrechten niet gelden jegens andere dieren, maar slechts jegens mensen. Dieren kunnen zich immers niet aan wetten houden.
  • Je kunt nu eenmaal niet leven zonder planten te doden, zonder dieren te doden, en die doden elkaar ook, het is zo’n zinloze kruistocht. Leed hoort bij het leven, maar zonder leed ook geen geluk. Jacht getuigt nog van die realiteit.
  • We zouden de jacht juist moeten zien als de beste, de meest natuurlijke vorm van hoe we met de natuur moeten omgaan.

Als pdf hierbij het volledige artikel uit De Nederlandse Jager.