browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Haarwild Voorbereiding

Vooraleer we het Haas of Konijn in de keuken bereiden moeten deze nog gevild en leeggehaald worden. Dit moet zeker niet direct na de jachtdag. Een paar dagen laten hangen (faizanderen), met de kop omhoog, in een koele plaats verbetert het vlees.

Best hangt men het Haarwild aan beide achterste poten naar omhoog. Aan een tweetal nagels, ongeveer 30 cm uit elkaar en qua hoogte zodat het werk op ooghoogte kan gebeuren.

Villen

Villen

Men start bij de achterlopers en snijdt het vel los van de poten. Oppassen om de pezen niet door te snijden, enkel het vel. Dan langs de poten lossnijden tot aan het begin van de buik. Dan trekt men het vel naar beneden. Even opletten aan de staart, die men met het vel mag afsnijden. Dan verder tot de kop. Daar mogen de oren afgesneden worden. Ook opletten aan de ogen en de mond. Zachtjes lostrekken en eventueel lossnijden. Of, indien niet gewenst voor in de keuken, kan men er ook de volledige kop afsnijden.

De voorpoten mogen losgesneden en doorgehaald worden om samen met het vel te worden verwijderd.

Leeg halen

Het leeg halen kan eenvoudig na het openen van de buikholte. Eventueel kan je de lever, en het hart eventueel bijhouden om op te eten of de saus.

Na het leeghalen eventueel nog opletten om slokdarm en luchtpijp te verwijderen.

Villen Haarwild