browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Eend met Whisky

Benodigdheden

  • Een eend van ongeveer 1,5 a 2kg.
  • Twee grote flessen Schotse whisky
  • Spekreepjes
  • Olijfolie
  • Peper en zout

Werkwijze

De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout.
De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden.
Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky.
De whisky opdrinken tijdens het voorverwarmen van de oven.

De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken.
Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten.
Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben met whisky.

De glaven opdrinken en de schelven van het eerste glay oprapen.
Nog een halve glav insjenken en opdlinke.
Na een halv uur de oven opendoen om de eend te sjekkn.

Blandwondesjalf in de badkarnel ganaale en op de bovenkant van de linke hand doen.
Nog twee glaven whisky insjenke.
De ove opedoen nadat et eerste glav leeg is en de sjotel vastpakke.
De blandwondesalf op de binnekant van de regte hand doen.

Deend oprape.

Deend nog is oprape en met handdoek de bwandwondesalf van deend vegen..
De hand ontvette met visky en de dube zalv weer oprape.
Ut kapotte glazz opvege en deend terug in de hove doen.

De heend oprape en dove eers opedoen.
De tweede fjes biski opedoen en ovejeindzette.
Opstjaan van de floer en et vet spek ondre kas vege.
Nogis opstjaan van de floer en tochma blijve zitte.

De vjes op de gjond zette.
Uide vjes djinke wande glave sjijn ob of kabot.
Denove afsjette, de oge sljuite en omvalle.

Anatidaephobia - the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you

Anatidaephobia – the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you