browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Afname “boerenlandvogels”

Posted by on 28 maart 2017

Hadden we maar een vereniging die het opnam voor grondbroeders en kwetsbare vogels. Een vereniging die in het algemeen belang dacht en feit van fictie kan onderscheiden. In Vogelbescherming Vlaanderen zullen we ze zeker niet vinden. Deze vereniging heeft duidelijk andere prioriteiten.

Jammer genoeg kent Nederland hetzelfde scenario en daar kopt men met het feit dat in de laatste 50 jaar ongeveer 70 procent van de populaties verdwenen zijn.
Van de veldleeuwerik schieten nog slechts een 350 000 tal koppels van de 1,1 miljoen broedparen over. Patrijs zomertortel, ringmus en grutto namen respectievelijk met (93, 92, 93 en 68 %) af.

Ondanks inspanning nemen de populaties nog steeds af. Ook in de rest van Europa is dezelfde trend merkbaar. Het European Bird Census Council sprak over het verlies van zo’n 300 miljoen broedparen in Europa.

Volgens het centraal bureau voor statistiek in Nederland ligt de oorzaak van deze afname in ten eerste het onttrekken van landbouwgrond voor woningbouw en wegen. Vervolgens in het meer en vaker bemesten en maaien van het land voor een vermindering van de hoeveelheid en diversiteit van de insecten die vogelsoorten eten. Bovendien verdwijnen door intensiever mesten en maaien vaak vogelnesten.
Tegelijk stelt men vast dat het aantal ganzen vertienvoudigd is.

Morgen laten we iemand met gezond boerenverstand aan het woord en zien we wat zijn visie op de hele problematiek is.

Een van de getroffen soorten

Een van de getroffen soorten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief