browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jacht en Fiscaliteit

Posted by on 16 oktober 2016

We hadden reeds een 10-tal topics in Hunting Habitat (jacht en gezondheid, jacht en muziek, jacht en kunst, …) en nu vinden we er nog een nieuwe
- Jacht en Fiscaliteit

Eigenaars van de gronden waarop gejaagd wordt krijgen hiervoor doorgaans een vergoeding. Die kan bestaan uit een bedrag in cash of uit de levering van een aantal stukken wild. In beide gevallen moet de eigenaar de waarde ervan opnemen in zijn jaarlijkse belastingaangifte.

Belastbare inkomsten

Inkomsten of de tegenwaarde van de voordelen die iemand ontvangt uit de verhuur van een jacht-, vis- of vogelvangrecht zijn momenteel belastbaar tegen 25 procent. Die belasting wordt geheven op het gehele bedrag. Het bedrag wordt dus niet verlaagd voor eventuele kosten van de verhuurder. Het belastbaar bedrag bestaat overigens niet alleen uit de verhuring van het jachtrecht, maar ook uit eventuele vergoedingen die bovenop die huurprijs worden betaald voor het voederen van het wild of voor de schade die door het wild wordt veroorzaakt.

Roerende Voorheffing

Op de jachtrechten moet geen roerende voorheffing worden ingehouden door de schuldenaars. Artikel 111 van het KB/WIB 92 stelt dat er wordt afgezien van de inning als de verkrijgers van de vergoeding rijksinwoners zijn die aan de personenbelasting onderworpen zijn.

Belastbaar Persoon

Het jachtrecht behoort overigens toe aan de eigenaar van de gronden en niet aan de pachters. De inkomsten van het jachtrecht dienen op de aangifte opgenomen te worden in het deel II, vak XV – Diverse inkomsten, punt 2, e.

 

Wetboek Inkomstenbelasting - Artikel 111 van het KB:WIB 92

Wetboek Inkomstenbelasting – Artikel 111 van het KB:WIB 92

5 Antwoorden op Jacht en Fiscaliteit

 1. Hans-Kristof Carême

  Interessant om eens een artikel te wijden aan jacht en fiscaliteit. Zelf heb ik de idee eerder ook al eens geopperd, maar niemand wil zich eraan wagen. Hunting thans wel. Een pluim. Tijdens de lessen fiscaal recht aan de KULeuven – ondertussen 20 jaar geleden – vertelde prof. Frans Vanistendael dat het geld besteed aan een jachtpartij niet fiscaal aftrekbaar is. Dus ook niet als representatiekosten. Tenzij in het geval dat de belastingplichtige een speciale professionele band heeft met de jacht, bv. een wapenmaker, een jachtwinkel, … Niettegenstaande jacht ongetwijfeld een sterk netwerk kan zijn en professioneel van nut kan zijn, zegt mijn boekhouder hetzelfde: niet aftrekbaar, en al zeker niet in de vennootschap (op gevaar af van een boete van + 300 % (verborgen commissielonen)).

  • Hunting

   Dit zou mogelijk zijn indien men de Jachtgroep zou organiseren in een VZW.
   Dan is er aftrekbaarheid van de lidgelden (jachtparten) volgens volgende redenering.

   - Fiscale Aftrekbaarheid lidgelden
   Gezien dit lidgeld een kost is om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden is deze aftrekbaar.

   Dit blijkt uit een parlementaire vraag die de aftrek niet uitsluit: Vraag nr. 86 Pieters d.d. 6 november 2003, Vraag en Antwoord Kamer 2003-2004, nr. 18, 2 februari 2004, p. 2506.

   En ook uit een uitspraak van het Hof van beroep van Brussel (21 juni 2006)
   Volgens het Hof “laat een dergelijke serviceclub toe om contacten te leggen waaruit belastbare inkomsten voortkomen. De mercantiele belangen in hoofde van een deel van de clubleden verklaren immers het succes van dergelijke clubs.

 2. canardouze

  Misschien een mogelijkheid om de staatskas te vullen.
  Belastingen op het reeds verdiende geld.
  De euro’s die betaald worden aan de eigenaars als jachtrecht ook belasten. Indien men na een succesrijke duivenjacht de duiven aflevert aan de wildhandelaar deze inkomsten ook nog aangeven en laten belasten.
  Niet vergeten de bedragen die betaald worden als jachtaandelen (parten) ook belasten-dit zijn ook inkomsten en niet vergeten de chapeaus ook mee in rekening brengen.
  Wat gaat een wilde fazant dan kosten?

  Best dit hele potje gedekt laten
  We kunnen misschien beter het wereldje van de voetbal eens onder de loep nemen en hier geld gaan zoeken.

 3. 44r

  Belastingen op het verdiende geld? Belastingen op de verdiensten waar al een dikke belasting op werd betaald, dat noemen we toch successierechten?
  Jij noemt voetballers, ik heb geleerd dat het altijd makkelijker is om de uitgaande kant te controleren dan de inkomende… en zou het land veel slechter af zijn wanneer we eens afstapten van beroepspolitiekers? Velen denken met mij dat aan die zijde nog zeer veel te bezuinigen is. En dat is dan nog een groep waarvan verwacht mag worden dat ze niet gaan betogen en zeker voor weinig verstoring zullen zorgen wanneer ze eens zouden betogen. Waren het niet de oude Grieken die het land regeerden met de ouderlingen? En deden die zoiets niet gratis, gewoon voor de eer? En toen had Griekenland toch veel meer aanzien in de wereld dan nu… men zit nu blijkbaar aan het minimum loon van jongeren om er meer in’t werk te krijgen. Heeft het niet meer effect om de loonmassa van de politiek met 50 % (of meer) te verminderen en dit geld te gebruiken om iedereen (zinvol) werk te laten doen? Als het eigen geweten toch moet plaats maken voor het standpunt van de partij of de meerderheid, waarom moeten er dan zoveel ja-knikkers worden onderhouden? Op zoveel verschillende niveaus? “En allemaal meeëten mijnheer…” om het eens met de woorden van Wim Sonneveld te zeggen…

 4. Geert Herbots

  Helaas geldt de vrijstelling hoofdzakelijk wanneer de verhuurder van het jachtrecht aan de personenbelasting onderworpen is. Overheden die jachtrechten verhuren moeten klaarblijkelijk wel roerende voorheffing aanrekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ja, ik wens me te abonneren op de Hunting nieuwsbrief